5. Medlemmer til puljeansøgningsudvalget (2019-0153423)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger medlemmer til puljeansøgningsudvalget.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har et puljeansøgningsudvalg til at forbehandle ansøgninger til Nørrebro Puljen og til at lave indstillinger til Lokaludvalgsmøderne. Udvalget kan ikke træffe beslutning, men kan udelukkende lave indstillinger til lokaludvalgsmøderne.

Puljeansøgningsudvalget har hidtil bestået af: Ea Landerholm, Morten Nielsen, Bjarke Kværnø, Majbritt Svensson, Alexander van Deurs, Rasmus Riley og Jens Villadsen. Rasmus er gået på orlov, Morten er trådt ud af Lokaludvalget og Ea træder også snart ud af Lokaludvalget. Derfor ønsker man, at der udpeges nye medlemmer til puljeansøgningsudvalget.

Løsning

Lokaludvalget udpeger medlemmer til puljeansøgningsudvalget.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Rasmus Grønborg som ekstra medlem af puljeansøgningsudvalget.