UdvalgMødedato
Nørrebro Lokaludvalg18-11-2009 17:30:00

Lokal udvalg åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden 18.11.09
2Orientering om Bydelsplanlægning ved Elisabeth kongsmark 18.11.09
3Orientering om Foreningsguiderne 18.11.09
4Høring om udkast til kommuneplantillæg for Panum Instituttet 18.11.09
5Orientering om sammenlægning af lokale kultur og fritidsinstitutioner 18.11.09
6Metrocityringen 18.11.09
7Valggrupper 18.11.09
Bilag: Adresseliste-NLU
8Orientering om multimedieskattens betydning for Lokaludvalget
9Foreningen venner af Lundtoftegade 87
102010-midler til administrativ medarbejder
11 ingen titel
12Ansøgninger Byens Puls 18-11-2009 (2009)
Bilag: Ansøgning -Sange fra broen
Bilag: Ansøgningsskema - Nørrebro i mine øjne, Nørrebro i min sjæl
Bilag: Ansøgningsskema - etablering af Center for Positiv Integration
Bilag: Ansøgningsskema Gymna 2b julearrangement
Bilag: Ansøgningsskema Juledage i VerdensKulturCentret
Bilag: Ansøgningsskema+budget - Klima og Teknologi i fremtiden med Tom Valone
Bilag: Ansøgningsskema+budget - spil til lektiehjælpen på Blegdamsvej
Bilag: Ansøgninsskema - træningsdragter til Stevnsgade Basketklub
Bilag: Beskrivelse Tom Valone
Bilag: Budget - Mødet med de andre - mødet med os selv
Bilag: Budget - Nørrebro i mine øjne, Nørrebro i min sjæl
Bilag: Budget - etablering af Center for Positiv Integration
Bilag: Budget_juledage_VKC
Bilag: Program_juledage_lokaludvalg.doc
Bilag: Status på puljemidler november 2009
Bilag: Vedr. Ansogningsskemapuljemidler - julebelysning i Blågårdsgade
Bilag: budget julearrangement KlubGlob.xls
Bilag: budgetudkast - Sange fra broen
13Ansøgninger (2010) 18-11-2009
Bilag: Ansogningsskema - Motion for piger og kvinder
Bilag: Ansogningsskema Tipoff.doc
Bilag: Ansøgningsskema - Børnekulturuge i vinterferien
Bilag: Ansøgningsskema - Nytårsaften på Dronning Louises bro
Bilag: Ansøgningsskema - fotoudstilling af den interreligiøse pilgrimsvandring
Bilag: Ansøgningsskema - tilgængelighed til kultur for bydelens handicappede
Bilag: Ansøgningsskema og budget - Poverty Walks
Bilag: Budget -Tipoff
Bilag: Budget for motionsprojekt i CMT (2).doc
Bilag: Budget_børnekulturuge
Bilag: Finansieringsoversigt_børnekulturuge_lokaludvalg.xls
Bilag: Uddybende ansøgning Tipoff
Bilag: appel til Københavns ejendomme - tilgængelighed til kultur for bydelens handicappede
Bilag: budget handicapelevator 2200.xls
Bilag: budget til interreligiøs vandring.xls
14Ansøgninger om overførsel af puljestøtte fra 2009 til 2010
Bilag: Ansogningsskemapuljemidler.Litterær klub
Bilag: Ansøgningsskema - NørrebroFiktioner
15Meddelelser 18.11.09
Bilag: Vedr. Lokaludvalgenes valgside på kk.dk
Bilag: Vedr. Puljemidler 2010
16Evt. 18-11-2009