Mødedato
16-11-2017 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagordenen (2017-0369487)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2017-0369524)
3Godkendelse af tovholder for Social- og Sundhedsarbejdsgruppen (2017-0370343)
4Mødedatoer 2018 og ansøgningfrister til Nørrebropuljen (2017-0370883)
5Skoledistrikter og skolekapacitet på Nørrebro (2017-0371928)
6Udpegning af nyt medlem til styregruppen i Områdefornyelsen Nørrebro (2017-0368951)
7Hurtigere behandling af ansøgninger til Byens Puls resten af 2017 (2017-0369597)
8Brug af Borgerpanel til Lokaludvalgs valgrekrutering (2017-0370389)
9Godkendelse af Miljøpunkt Nørrebros årsplan 2018 (2017-0368932)
10Kommentarer til opsamling på workshop om cykelparkering (2017-0369045)
11Intern høring: Forslag til lokalplan for Holger Petersens tekstilfabrik (2017-0371724)
12Høring: Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole (2017-0369018)
13Meddelelser (2017-0369548)
14Evt. (2017-0369557)