5. Godkendelse af Miljøpunkt Nørrebros årsplan 2019 (2018-0295251)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formenden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender Miljøpunkt Nørrebros årsplan for 2019.

Problemstilling

Miljøpunkt Nørrebro har på baggrund af seminaret mellem Miljøpunkt Nørrebro og Nørrebro Lokaludvalg lavet et udkast til en årsplan for det kommende års miljøarbejde.

Miljøpunktet lægger op til, at man vil arbejde med følgende nye indsatsområder de næste to år:

  • Åbning af Ladegårds åen
  • Klima, vand- og energibesparelser

Man arbejder forsat med:

  • Klimatilpasning & Skybrud
  • Luftforurening & Trafikplaner

Løsning

Lokaludvalget godkender Miljøpunkt Nørrebros årsplan for 2019.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte Miljøpunkt Nørrebros årsplan for 2019. Jens Villadsen deltog ikke i behandlingen af punktet da han er inhabil.