4. Rokeringssager (2018-0297860)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formaden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender, at medlem Alexander Nicolas Truelsen er fraværende pga. nyt arbejde frem til maj 2019, og at hans 1. suppleant Jette Nielsen indtræder i hans sted.

Løsning

Lokaludvalget godkender, at medlem Alexander Nicolas Truelsen er fraværende pga. nyt arbejde frem til maj 2019, og at hans 1. suppleant Jette Nielsen indtræder i hans sted.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte, at medlem Alexander Nicolas Truelsen er fraværende pga. nyt arbejde frem til maj 2019, og at hans 1. suppleant Jette Nielsen indtræder i hans sted.