8. Høring: Opstilling af buste af Dostojevskij på Assistens Kirkegård (2018-0296996)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om opstilling af buste af Dostojevskij på Assistens Kirkegård.

Problemstilling

Den russiske kulturfond, The Nationwide Union of non-profit Organizations (Moskva) ønsker at forære et kunstværk, en buste af Dostojevskij til Kulturcentret ASSISTENS, med en ønsket placering på Assistens Kirkegård lige bag ved Kapellet. Alle udgifter i forbindelse med skabelsen, transporten og opsætningen af kunstværket vil blive afholdt af den russiske kulturfond.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om opstilling af buste af Dostojevskij på Assistens Kirkegård.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om opstilling af buste af Dostojevskij på Assistens Kirkegård.