3. Oplæg: Miljøpunkt Nørrebro (2018-0293670)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg fra Miljøpunkt Nørrebro om årets arbejde til efterretning.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har en driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Nørrebro, som betyder at Miljøpunkt Nørrebro løfter det miljøarbejde, som Nørrebro Lokaludvalg er forpligtet til at lave. Derfor kommer Miljøpunkt Nørrebro og fortæller om det arbejde, de har lavet i år.

Løsning

Lokaludvalget tager oplæg fra Miljøpunkt Nørrebro om årets arbejde til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog oplæg fra Miljøpunkt Nørrebro om årets arbejde til efterretning.