1. Godkendelse af dagsordenen (2018-0293623)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse af et ekstra punkt: Meddelelser.

 

Afbud
Flemming Jensen, 2. suppleant indkaldt men deltager ikke
Katharina Richter, suppleant indkaldt men deltager ikke
Nikolaj Friis-Farsøe, suppleant ikke indkaldt

 

Fravær uden afbud
Morten Pejter Nielsen
Rasmus Riley
Karen Møller
Annette Bellaoui
Jacob Leth Halldorsson
Kristoffer Brinch Lagdefoged

 

Ida Malou kom kl. 18.20 under behandlingen af pkt. 9.