7. Høring: Kommuneplanstrategi 2018 (2018-0295606)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring af Kommuneplanstrategi 2018.

Problemstilling

Kommuneplanstrategien sætter retningen for udviklingen af København i årene frem til 2031.

Kommuneplanstrategien indeholder en samlet vision for byens udvikling. Visionen og principperne skal udvikles videre i Kommuneplan 2019, som lægger rammerne for planlægningen af byens udvikling de næste 12 år.

Kommuneplanstrategien er bygget op med et afsnit om byens udvikling og de styrker og udfordringer, som København står over for. Dette stiller en række dilemmaer, som skal håndteres ud fra en vision for byens udvikling. På grundlag af visionen udfoldes en række principper for byens udvikling fordelt på fem temaer.

Når kommuneplanstrategien har været i offentlig høring vil københavnernes holdninger og ideer blive indbygget og tilføjet i kommuneplanstrategien før den endelige vedtagelse, så kommuneplanstrategien bliver hele byens strategi.

Resultatet af den offentlige høring vil indgå i udarbejdelsen af Kommuneplan 2019, og kommuneplan strategien er dermed første skridt på vej mod kommuneplanen. Der laves en fuld revision af kommuneplanen i Kommuneplan 2019 med særligt fokus på de fem nedenstående temaer.

  • En social og mangfoldig by

  • En grøn, sund og bæredygtig by

  • En kulturel storby med kant

  • En by i vækst med talenter og arbejdspladser

  • En international byregion

Helt konkret vil der i revisionen af kommuneplanen i Kommuneplan 2019, eksempelvis blive set på rækkefølgen for byudvikling, boligstørrelsesbestemmelser og parkering.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring af Kommuneplanstrategi 2018.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring af Kommuneplanstrategi 2018.