10. Meddelelser (2018-0221226)

Sagsfremstilling

 

 

Problemstilling

Sekretariatet

 

 

Formandskabet

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

Beslutning

Sekretariatet:
Næste møde blive afholdt på Jagtvej og ikke på skolen

 

Formandskabet:
Fremtidsseminar
Halvårsmøde med byplan Nord
Møde med formandskabet fra Bispebjerg Lokaludvalg om Nordvest passagen og Nørrebro Stationsområde

 

Tovholdere:
Møde med Indre By Lokaludvalg om skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø
Brev om Nordpolen i De Gamles By sendt til overborgmesteren

 

Områdefornyelsen:
Trafikplan Indre Nørrebro er i høring

 

Følgegrupper:
Projekt om almene boliger udskydes til næste år