9. Bynet19 (2017-0403804)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om afholdelse af borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.
  2. at Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på 10.000 kr. til afholdelse af borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.
  3. at Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til at træffe endelig beslutning om afholdelse af borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.

Problemstilling

Lokaludvalget er af Teknik- og Miljøforvaltningen blevet bedt om at melde ind, hvorvidt man ønsker at afholde borgermøde om Bynet19 inden jul. Der er pt. ikke noget materiale om, hvilke ændringer i lokal busnettet, der sker på Nørrebro. Det kommer først når Bynet19 kommer i høring fra uge 1 og 6 uger frem.

Det er derfor også først klart, hvilke ændringer der kommer på Nørrebro når Bynet19 kommer i høring. Det vil også først her kunne vurderes, om det reelt giver mening at afholde et borgermøde på Nørrebro og derfor lægges der op til, at formandskabet kan træffe endelig beslutning, da et eventuelt møde skal planlægges og muligvis også afvikles inden næste udvalgsmøde.

Løsning

  1. Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om afholdelse af borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.
  2. Lokaludvalget afsætter et rammebeløb på 10.000 kr. til afholdelse af borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.
  3. Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til at træffe endelig beslutning om afholdelse af borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.

 

Beslutning

1. Lokaludvalget drøftede og traf beslutning om at man gerne vil afholde et borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.

2. Lokaludvalget afsatte et rammebeløb på 10.000 kr. til afholdelse af borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.

3. Lokaludvalget bemyndigede formandskabet til at træffe endelig beslutning om afholdelse af borgermøde om Bynet19 - ændringer i lokal busnettet.