1. Godkendelse af dagsorden (2017-0397579)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen med optagelse af to ekstra punkter: Bynet19 og Eksterne midler til Ladegårdsåprojektet.

 

Afbud

Karen Møller
Mogens Petersen
Morten Nielsen

Fravær uden afbud

Kristoffer Brinch Lagdefoged
Søren Gravesen-Hvass
Mette Jokumsen
Sven Knudsen
Anoir Hassouni
Martin Maric

 

Masti Jutka kom kl. 18.20 under behandlingen af punkt 4.