10. Eksterne midler til Ladegårdsåprojektet (2017-0403951)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt lokaludvalget vil stå som projektejer på ansøgning om ekstern finansiering til Ladegårdsåprojektet.

Problemstilling

Miljøpunkt Nørrebro er ved at søge ekstern finansiering til Ladegårdsåprojektet hos Hovedstads Regionens Klikovand Taskforce. Men regionen kræver, at Nørrebro Lokaludvalg formelt skal være projektejer for, at de kan støtte projektet. Miljøpunkt Nørrebro vil stå for alt ekstra arbejde i forbindelse med ansøgningen.

Miljøpunkt Nørrebro vurderer, at Regionen vil være en vigtig samarbejdspartnere, som udover penge også vil kunne biddrage fagligt og strategisk i forhold til projektudviklingen.

Løsning

Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt lokaludvalget vil stå som projektejer på ansøgning om ekstern finansiering til Ladegårdsåprojektet.

 

Beslutning

Lokaludvalget traf beslutning om, hvorvidt lokaludvalget vil stå som projektejer på ansøgning om ekstern finansiering til Ladegårdsåprojektet.