3. Oplæg fra Baba (2017-0397611)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg fra baba til efterretning.

Problemstilling

’baba – Fædre For Forandrings formål er at styrke fædres deltagelse i børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i børns liv. baba tilbyder et unikt rum for fædre, hvor fædre sammen reflekterer og finder deres helt egen måde at være far på.

På Nørrebro samarbejder baba med de boligsociale sekretariater Det Gode naboskab, Os Fra MimersgadeKvarteret samt Lundtoftegade. På Nørrebro koordinerer Det Gode Naboskab indsatsen. baba har været i gang med indsatsen på Nørrebro siden april 2015. 

Asim Latif fra baba kommer fortæller om foreningen og deres aktiviteter på Nørrebro.

Løsning

Lokaludvalget tager oplæg fra baba til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog oplæg fra Baba til efterretning.