12. Meddelelser (2017-0397641)

Sagsfremstilling

Problemstilling

 

Sekretariatet
 

 

Formandsskabet
 

 

Tovholdere

 

 

Følge- og styregrupper

Beslutning

Sekretariatet: Maja er tilbage fra barsel, sekretariatet flytter tirsdag over i Nørrebro Bibliotek.

Formandskabet: Luft møde, møde med Områdefornyelsens ledelse mandag d. 18. december.

Tovholdere: hjemløsefilm, diskussion af erhverv og ladcykler på BMT mødet i februar, præsentation af parkeringsprojekter på BMT mødet i januar.  

Følge- og styregrupper: snak om forretningsorden på Områdefornyelsens sidste møde.