8. Høring: Sigurdsgade 26 Opsætning af skilte og pullerter (2017-0398179)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Sigurdsgade 26 - opsætning af skilte og pullerter udarbejdet af Byrum- Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Professionsskolen Metropol ønsker at opsætte pullerter og skilte om brugen af deres friarealer ved ejendommen Sigurdsgade 26. Dette kræver en dispensation fra lokalplan nr. 76-3 ”Titangade tillæg 3”.

De skilte der skal ophænges vil have den følgende tekst:

Det er ikke tilladt at opholde sig på Professionshøjskolen Metropols områder uden gyldigt ærinde

Professionshøjskolen Metropol vil bortvise personer som efter vores skøn, ikke er her i forretningsøjemed

Døgnpatruljering forekommer og har bemyndigelse til at overholde ovenstående

Professionshøjskolen Metropol

Deadline d. 21. december.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg har ingen problemer med, at der opsættes pulleter. Vi mener dog, at der bør laves tryghedsforanstaltninger i stedet for at der opsættes skilte

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Sigurdsgade 26 - opsætning af skilte og pullerter udarbejdet af Byrum- Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om Sigurdsgade 26 – opsætning af skilte og pullerter udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.