5. Kunstgræsbaner på Nørrebro (2017-0399267)

Bilag

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager orientering om møde om kunstgræsbaner på Nørrebro til efterretning.
  2. at Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til, på baggrund af diskussionen på Lokaludvalgsmødet, at skrive en tilbagemelding til Kultur- og Fritidsforvaltningen om kunstgræsbaner på Nørrebro.

Problemstilling

Baggrund

Det blev besluttet på Budget 2018, at der skal undersøges hvor og om, der kan ligge en ny kunstgræsbane på Nørrebro.

Her er teksten fra budgetaftalen:
Kunstgræsbaner på Nørrebro
Der er stor efterspørgsel på fodboldbaner på Nørrebro. Parterne (partierne i budgetaftalen) er enige om at afsætte midler til screening af fem mulige placeringer af kunstgræsbaner i Nørrebroparken, Mimersparken, Hans Tavsens Park, Nuuks Plads og Nørre Allé. Parterne (partierne i budgetaftalen) foretrækker en placering i Nørrebroparken. Der afsættes desuden midler til en efterfølgende planlægningsbevilling. Der afsættes: 0,8 mio. kr. i anlæg i 2018 til screeninger og planlægningsbevilling

Note: Med forslaget til placering på Nuuks Plads menes byggepladsen, der hører til Nuuks Plads dvs. Engstrømgrunden.

Der er afsat 800.000 kr.

-          Screening i KFF = 300.000 kr.
-          Planlægning i TMF = 500.000 kr.  

Videre proces i forvaltningen

Konklusionerne fra screeningen inklusiv lokale input lægges frem for Kultur- og Fritidsudvalget primo 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen står for en forundersøgelse/planlægningsbevilling, der skal fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af forår 2018 med henblik på forhandlingerne om Budget 2019.

Proces i Lokaludvalget

Onsdag d. 6. december mødtes Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen og Børne- og Ungearbejdsgruppen med Kultur- og Fritidsforvaltningen for at snakke om kunstgræsbaner. Der vil blive eftersendt en opsamling på dette møde. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har også bedt Nørrebro Lokaludvalg om at komme med en skriftlig tilbagemelding på, hvad Lokaludvalgets holdning er til de forslåede placeringer af kunstgræsbaner på Nørrebro. Forvaltningen skal have tilbagemeldingen inden jul.

Løsning

  1. Lokaludvalget tager orientering om møde om kunstgræsbaner på Nørrebro til efterretning.
  2. Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til, på baggrund af diskussionen på Lokaludvalgsmødet, at skrive en tilbagemelding til Kultur- og Fritidsforvaltningen om kunstgræsbaner på Nørrebro.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog orientering om møde om kunstgræsbaner på Nørrebro til efterretning.

2. Lokaludvalget bemyndigede formandskabet til, på baggrund af diskussionen på Lokaludvalgsmødet, at skrive en tilbagemelding til Kultur- og Fritidsforvaltningen om kunstgræsbaner på Nørrebro.