4. Nuuks Plads borgermøde (2017-0397907)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget diskuterer om Lokaludvalget vil være medarrangør af borgermøde om Lokalplansforslaget Nuuks Plads. 

Problemstilling

Lokalplansforslaget vedrørende byggeriet på Nuuks Plads har følgende køreplan:

  • Lokalplansforslaget behandles i Teknik- og Miljøudvalget: d. 29. januar.
  • Lokalplansforslaget behandles i BR: d. 1. marts.
  • Lokalplansforslaget i offentlig høring (forventet): d. 9. marts til d. 3. maj/d. 11. maj.
  • Borgermøde - en af følgende datoer: d. 9, d. 10, d. 11 eller d. 12. april.
  • Borgermødet forventes afholdt i Landsarkivets læsesal, hvis der er handicaptoiletter - ellers på Nørrebro Park Skole.

Ansvarlig arrangør for borgermødet er Byens Udvikling under Teknik- og Miljøforvaltningen. Men de har spurgt om Lokaludvalget vil være medarrangør. 

At være medarrangør vil indebære, at vi står på invitationen, medvirker til at sprede invitationen, at Lokaludvalget deltager i mødet, at Lokaludvalget evt. fortæller om Lokaludvalget og Lokaludvalgets rolle i forbindelse med høringen og at Lokaludvalget medvirker til at finde en ordstyrer.  

Løsning

Lokaludvalget diskuterer om Lokaludvalget vil være medarrangør af borgermøde om Lokalplansforslaget Nuuks Plads. 

 

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at man gerne vil være medarrangør af borgermøde om Lokalplansforslaget Nuuks Plads.