7. Undersøgelse af Lokaludvalgenes arbejde med borgerinddragelse (2018-0326280)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger formandskabet samt eventuelt andre interesserede til at besvare spørgsmålene angående Lokaludvalgets borgerinddragelse. 

Problemstilling

Som en del af initiativet: Mangfoldig og fokuseret borgerinddragelse, der er igangsat af gruppeformandskredsen bliver lokaludvalgene stillet en række spørgsmål til besvarelse senest fredag d. 8. februar 2019. Spørgsmålene handler om, hvordan Lokaludvalget arbejder med, og hvilke forslag I har til, en mere mangfoldig københavnerinddragelse. Jeres besvarelse vil, sammen med input fra fagforvaltningerne og københavnerne, danne grundlag for udarbejdelsen af ramme og modeller for kommunens københavnerinddragelse.

Det bemærkes, at lokaludvalgene besvarede en lignende undersøgelse tilbage i 2015, som dannede grundlag for udviklingen af kommunens fem principper for øget københavnerdialog.

De konkrete spørgsmål er:

1. Hvilke brugbare metoder benytter lokaludvalget i arbejdet med københavnerinddragelse?

2. Hvordan arbejder lokaludvalget med mangfoldig københavnerinddragelse og repræsentation af bydelens forskellige stemmer? Hvilke erfaringer har lokaludvalgene med at opnå dette?

3. Hvad fungerer godt i dag, og hvad fungerer mindre godt i forhold til lokaludvalgenes københavnerinddragelse?

4. Er der noget, som lokaludvalget gerne vil gøre mere af, men som ikke er muligt inden for de nuværende rammer i Københavns Kommune?

5. Har lokaludvalgene ideer til, hvilke metoder der skal til for at Københavns Kommune som helhed kan forbedre og opnå en mere mangfoldig københavnerinddragelse?

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger formandskabet samt eventuelt andre interesserede til at besvare spørgsmålene angående Lokaludvalgets borgerinddragelse. 

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede formandskabet og Bjarke Kværnø til at besvare spørgsmålene angående Lokaludvalgets borgerinddragelse.