3. Oplæg: Nørrebro Station busgade (2018-0324366)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg om Nørrebro Station til efterretning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne fortælle Lokaludvalget om projektet, der skal omdanne Nørrebrogade mellem Lygten og Borgmestervangen til en busgade for bustrafik. Projektet skal løse den nuværende situation og gøre denne del af Nørrebrogade klar til Metroåbningen og Nyt Bynet 2019.

Løsning

Lokaludvalget tager oplæg om Nørrebro Station til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog oplæg om Nørrebro Station til efterretning.