10. Godkendelse af rapport om partikelforurening (2018-0326765)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til rapport om partikelforurening udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro for Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalg.

Problemstilling

Miljøpunkt Nørrebro har udarbejdet en rapport om partikelforurening for Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalg. Miljøpunkt Nørrebro har i rapporten angivet en række anbefalinger som skal danne baggrund for en henvendelse og en dialog med medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget om partikelforurening i København og hvad man kan gøre for at mindske det.

Udvalgsmedlem Rasmus Riley har deltaget i den følgegruppe, der har deltaget i arbejdet med at udarbejde rapporten.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til rapport om partikelforurening udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro for Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalg.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til rapport om partikelforurening udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro for Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalg.