13. Naboorientering: Etablering af ny 7. etage på bygningen Mimersgade 120-126 (2018-0325187)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et svar vedr. naboorientering om etablering af ny 7. etage på bygningen Mimersgade 120-126.

Problemstilling

DJE Bolig har søgt om tilladelse til at opføre en ny 7. etage på ejendommen Mimersgade 120-126. DJE Bolig ønsker at etablere en ny 7. etage med 8 lejligheder udført som mansardtag med tagbeklædning i zink. Den nye 7. etage er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, der kun tillader en 6 etagers bygning på det pågældende sted. Projektet er således ikke i overensstemmelse med lokalplan nr. 526 ”Borgmestervangen”. For at byggeriet kan realiseres skal der derfor giver dispensation fa lokalplanen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at der gives dispensation for byggeriet, da man vurderer, at etablering af den ansøgte 7. etage på bygningen Mimersgade 120-126, udformet som mansardtag, vil tilføje en arkitektonisk kvalitet og større harmoni til den omkringliggende bebyggelse, hvilket passer med bygningens eksponerede placering ud mod Mimersgade og Nørrebro Station. Den nye tagopbygning skaber større sammenhæng mellem bygningen Mimersgade 120-126 og de omkringliggende bygninger. Ydermere er etableringen af ny etage med 8 boliger i overensstemmelse med kommunens strategi om fortætning af byen i stationsnære områder.

Frist for indgivelser af bemærkninger er d. 20. december.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et svar vedr. naboorientering om etablering af ny 7. etage på bygningen Mimersgade 120-126.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et svar vedr. naboorientering om etablering af ny 7. etage på bygningen Mimersgade 120-126.