1. Godkendelse af dagsordenen (2018-0322996)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

 

Afbud
Sidsel Høgh Engqvist, suppleant indkaldt men deltager ikke

Ida Malu Ourø Jensen, suppleant indkaldt men deltager ikke

Karen Straarup Møller, suppleant indkaldt Gitte Kristensen og deltager

Katharina Richter, suppleant indkaldt men deltager ikke

Flemming Jensen, suppleant indkaldt men deltager ikke

Alexander Van Deeurs, suppleant indkaldt John Dickov Hansen og deltager

 

Gitte Kristensen ankom kl. 18.00 under punkt 5

Anette Bellaoui kom kl. 18.11 under punkt 6

 

Fravær uden afbud

Morten Pejter Nielsen
Jacob Leth Haldorsson
Kristoffer Brinch Lagdefoged