4. Skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø (2018-0324599)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Nørrebro Lokaludvalg godkender brevet til Teknik- og Miljøudvalget om skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø.
  2. at Nørrebro Lokaludvalg afsætter op til 10.000 kr. til borgermødet af 2019-puljen.
  3. at Nørrebro Lokaludvalg, sammen med Indre By Lokaludvalg, er vært for et borgermøde om alternative løsninger til skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø.
  4. at Nørrebro Lokaludvalg udpeger en tovholder til at planlægge og gennemføre borgermødet, i samarbejde med Indre By Lokaludvalg samt sekretariaterne.

Problemstilling

Repræsentanter for Indre By Lokaludvalg og Nørrebro Lokaludvalg havde i november 2018 et møde, hvor det blev aftalt dels at holde et borgermøde om alternativer til skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø og Søpark og dels at bede Teknik- og Miljøudvalget om at indstille arbejdet med skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø for i stedet se på alternative løsninger.

Udkast til fælles henvendelse fra Indre By og Nørrebro Lokaludvalg:

"Teknik- og Miljøforvaltningen hørte i september 2018 Indre By Lokaludvalg og Nørrebro Lokaludvalg om et udkast til forundersøgelse om skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø og Søpark. Tanken er, at skybrudsprojektet skal håndtere skybrudsvand fra Bispeengbuen samt dele af Frederiksberg og Nørrebro.

Lokaludvalgene støtter, at der udarbejdes og gennemføres skybrudsprojekter i Københavns Kommune, så oversvømmelser i forbindelse med skybrud undgås. Imidlertid er de scenarier for skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø, vi har set, for gennemgribende. Uanset hvilket scenarie, man vælger, vil det ændre det attraktive byrums udtryk og anvendelse væsentligt. 

Skybrudsprojektet er et udtryk for en mangel på respekt for såvel fredningen af Sankt Jørgens Sø som søens og de øvrige Indre Søers kulturhistorie. Det er ikke proportionelt med, at det skal løse en 100 års-hændelse.

Indre By Lokaludvalg og Nørrebro Lokaludvalg forstår på Teknik- og Miljøforvaltningens "Klimatilpasningsredegørelse 2018", at arbejdet med skybrudsprojekterne i Københavns Kommune har været vanskeligt, og at det stadigvæk er meget usikkert hvor meget volumen, der er brug for i de enkelte vandoplande, samt i  de enkelte projekter og projektpakker, der skal til at håndtere skybrudsvand. Vi forstår også, at der store usikkerhed med hensyn til, om der vil blive givet tilladelse til udledning af kraftig regn til Søerne

På det grundlag beder lokaludvalgene om, at arbejdet med skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø indstilles, og at man i stedet undersøger, hvordan lokale løsninger kan håndtere skybrudsvand.  Lokaludvalgene og Miljøpunkt Nørrebro vurderer således, at Bispeengen har potentiale til at løse en stor del af opgaven. Vi henviser til Teknik- og Miljøforvaltningens svar til Indre By Lokaludvalg (vedlagt), hvor det fremgår, at et skybrudsvand fra Bispebjerg, Ydre Nørrebro og Nørrebro kan ledes i Ladegårdsåen, selv om der kan være tekniske og økonomiske vanskeligheder ved det. Det fremgår også, at man hverken har undersøgt, om Ladegårdsåen kan fungere som forsinkelsesbassin eller om der er tilstrækkeligt vandgennemstrømning ved Fredens Bro til, at skybrudsvand fra Ladegårdsåen kan ledes i Peblinge Sø og Sortedams Sø til Inderhavnen.

Indre By Lokaludvalg har tidligere inviteret jer til et borgermøde om indstillingen om forundersøgelsen vedr. skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø og Søpark, som Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at udarbejde. I får invitationen, så snart indstillingen er offentliggjort.

Derudover vil vi gerne invitere jer og Teknik- og Miljøforvaltningen til et borgermøde primo 2019 om alternativer til skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø. Det er lokaludvalgenes oplevelse, at borgerne er engagerede omkring skybrudsløsninger, hvorfor det formodes, at de gerne vil deltage i en borgerdialog og byde ind med forslag og ideer, der kan betyde, at Sankt Jørgens Sø ikke bliver en del af et skybrudsprojekt.

Løsning

  1. Nørrebro Lokaludvalg godkender brevet til Teknik- og Miljøudvalget om skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø.
  2. Nørrebro Lokaludvalg afsætter op til 10.000 kr. til borgermødet af 2019-puljen.
  3. Nørrebro Lokaludvalg, sammen med Indre By Lokaludvalg, er vært for et borgermøde om alternative løsninger til skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø.
  4. Nørrebro Lokaludvalg udpeger en tovholder til at planlægge og gennemføre borgermødet, i samarbejde med Indre By Lokaludvalg samt sekretariaterne.

Beslutning

1. Nørrebro Lokaludvalg godkendte brevet til Teknik- og Miljøudvalget om skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø.

2. Nørrebro Lokaludvalg afsatte op til 10.000 kr. til borgermødet af 2019-puljen.

3. Nørrebro Lokaludvalg besluttede at man, sammen med Indre By Lokaludvalg, er vært for et borgermøde om alternative løsninger til skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø.

4. Nørrebro Lokaludvalg udpegede Erik Brandt som tovholder til at planlægge og gennemføre borgermødet, i samarbejde med Indre By Lokaludvalg samt sekretariaterne.