18. Meddelelser (2018-0323019)

Sagsfremstilling

Problemstilling

 
Sekretariatet

 

 

Formandskabet

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

 

Beslutning

Sekretariatet:
Sekretariatet lukket mellem jul og nytår

 

 

Formandskabet:
Møde med Jesper Christensen
Møde med formandskabet for Bispebjerg om Nørrebro station og Nordvestpassagen
Jule-gate

 

Tovholdere:
Social og sundhedsarbejdsgruppen

Projekter
Vil gerne arbejde lidt mere decentralt

 

Følgegrupper:
Områdefornyelsen
Bjarke Kværnø er kommet med i formandskabet