6. Opfølgning på fremtidsseminar (2018-0326903)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget tager orientering om fremtidsseminaret til efterretning.
 2. at Lokaludvalget tager udkast til årsplan til efterretning.
 3. at Lokaludvalget nedsætter projektarbejdsgrupper tilknyttet til de enkelte projekter.

Problemstilling

D. 10. november afholdte Nørrebro Lokaludvalg et fremtidsseminar. På fremtidsseminaret blev der diskuteret en lang række forskellige emner, herunder bl.a. borgerinddragelse og fremtidige projekter. Der er efterfølgende udsendt et referat fra fremtidsseminaret, så de medlemmer der ikke deltog i fremtidsseminaret har haft mulighed for at sætte sig ind i de debatter der, var på seminaret.

De kommende projekter der blev snakket om på fremtidsseminaret er følgende:

 • Jazz med mening
 • Fælles fortælling for Nørrebro
 • Ladcykel projekt
 • De tavse stemmer
 • Alternativ Ghettoplan
 • Tænk nyt, højt og ta’ ansvar!
 • Flere i folkeskole
 • Spørgeskemaundersøgelse målrettet børn på IKC

Udover de projekter, der blev nævnt på fremtidsseminaret, har de tre arbejdsgrupper også haft mulighed for at komme med forslag til andre projekter (Social arbejdsgruppen holder dog først møde d. 6. december, så deres eventuelle ekstra forslag vil blive eftersendt).

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen forslår følgende projekter:

 • Bilfri Søndag
 • Byhavefestival
 • Erhvervsnetværk/gademarkeder

Der skal nedsættes projektarbejdsgrupper for hvert enkelt projekt og inden projekterne kan gennemføres, skal der laves projektbeskrivelser for hvert enkelt projekt, som Lokaludvalget skal godkende. Det er op til de enkelte projektarbejdsgrupper at lave projektbeskrivelser til Lokaludvalgsmødet i januar, så projekterne, og eventuel bevilling af midler til projekterne, kan behandles der.

Sekretariatet har lavet et udkast til årsplan på baggrund af de projekter der er meldt ind fra fremtidsseminaret og fra arbejdsgrupperne.

Løsning

 1. Lokaludvalget tager orientering om fremtidsseminaret til efterretning.
 2. Lokaludvalget tager udkast til årsplan til efterretning.
 3. Lokaludvalget nedsætter projektarbejdsgrupper tilknyttet til de enkelte projekter.

 

Beslutning

1. Lokaludvalget tog orientering om fremtidsseminaret til efterretning.

2. Lokaludvalget tog udkast til årsplan til efterretning.

3. Lokaludvalget nedsatte projektarbejdsgrupper tilknyttet til de enkelte projekter.