11. Henvendelse til Frederiksbergs borgmester vedr. ny bebyggelse på Åboulevard (2018-0326847)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. ny bebyggelse på Åboulevard udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har modtaget en henvendelse fra en borgergruppe der er bekymrede over et kommende byggeri ud mod Åboulevard på Rolighedsvej-Bülowsvejgrunden. Borgerne er bl.a. bekymrede for, hvordan byggeriet påvirker støjforureningen i området.

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen indstiller, at Lokaludvalget sammen med borgergruppen, som består af AB Åbo,  AB Hans Egede og FSB Ågården, skriver en henvendelse til Frederiksbergs Borgmester for at sikre, at naboerne til grunden på Nørrebrosiden og Lokaludvalget bliver inddraget i høringsprocessen.

Udkast til henvendelse:

Vi kan forstå at Frederiksberg kommune påtænker at byudvikle Rolighedsvej-Bülowsvejgrunden. Det synes vi som naboer til grunden er rigtig interessant. Vil bliver dog som naboer til grunden også påvirket af det nye byggeri. Byggeriet kan bl.a. betyde stigende støjniveau på Nørrebrosiden. I området ligger der også Den Grønne Cykelrute, som er en vigtig trafikåre mellem Nørrebro og Frederiksberg.

På Nørrebro arbejder lokaludvalget også på at få åbnet for Ladegårdsåen og lagt Åboulevarden ned i jorden. Lokaludvalget synes derfor, at det vil være ærgerligt at betragte Åboulevarden som noget, der skal afskærmes. Gaden/byrummet skal snarere betragtes som et fremtidigt grønt byrum, som kan skabe større sammenhæng mellem vores to bydele.

Vi vil derfor gerne opfordre til at Frederiksberg kommune inddrager Nørrebro Lokaludvalg og naboerne på Nørrebro-siden i den videre proces og at vi får høringsret i forhold til evt. kommende lokalplaner.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. ny bebyggelse på Åboulevard udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse vedr. ny bebyggelse på Åboulevard udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. Der kan komme enkelte ændringer fra boligselskabet.