5. Nuuks Plads (2018-0324887)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager orientering om arbejdet med Nuuks Plads til efterretning.
  2. at Lokaludvalget nedsætter en ad hoc arbejdsgruppe, der kan arbejde med midlertidig aktiviteter i det gamles landsarkivs bygninger.

Problemstilling

Formandskabet vil orientere om det arbejde man har lavet vedr. Nuuks Plads siden sidste Lokaludvalgsmøde. Derudover så foreslår formandskabet, at Lokaludvalget nedsætter en ad-hoc arbejdsgruppe, der kan arbejde med midlertidige aktiviteter i det gamles landsarkivs bygninger.

Løsning

  1. Lokaludvalget tager orientering om arbejdet med Nuuks Plads til efterretning.
  2. Lokaludvalget nedsætter en ad hoc arbejdsgruppe, der kan arbejde med midlertidig aktiviteter i det gamles landsarkivs bygninger.

 

Beslutning

1. Lokaludvalget tog orientering om arbejdet med Nuuks Plads til efterretning.

2. Lokaludvalget nedsatte en ad hoc arbejdsgruppe bestående af formandskabet, Jens Villadsen og Bjarke Kværnø, der kan arbejde med midlertidige aktiviteter i det gamles landsarkivs bygninger.