12. Eget projekt: Konference om almene boliger (2018-0324540)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget afsætter 40.000 kr. af puljemidlerne til Netværk med Almene Boligafdelinger på Nørrebro.

Problemstilling

Udvalgsmedlemmer Jens Villadsen og Rasmus Riley vil gerne søge om 40.000 kr. til at udbrede kendskabet til Nørrebro Lokaludvalg i den almene boligafdelinger, der ligger på Nørrebro.

Da ca. 20% af boligmassen på Nørrebro består af almene boliger, mener de at samarbejdet og kendskabet til hinanden i den almene boligsektor og Lokaludvalget er meget vigtigt. Da der i mange almene boligafdelinger er et grundfæstet velfungerende lokalt demokrati, som Lokaludvalget kan trække på i mange af de sager Lokaludvalget arbejder med.

Ved at skabe et samarbejde på tværs af almene boligorganisationer på Nørrebro, mener de, at Nørrebro som bydel og den almene boligsektor vil stå stærkere i forhandlinger med Københavns Kommune og andre samarbejdsparter. De almene boligafdelinger står ofte med fælles problemstillinger, men da der ikke er så mange formelle fora, hvor bestyrelser og beboere i den almene sektor mødes, så er det svært af få en fornuftig erfaringsudveksling.

Der er afholdt et indledende fællesmøde for alle bestyrelser i almene boligafdelinger på Nørrebro den 13. juni 2018.

Planen er at afholde løbende fællesmøder for alle bestyrelser i almene boligafdelinger på Nørrebro, hvor Lokaludvalgets aktuelle dagsordener vil blive et vigtigt punkt.

I foråret vil de arrangere et seminar/en konference, hvor afdelingsbestyrelser og Lokaludvalget bliver inviteret, sammen med borgmestre, relevante lokalpolitikere og samfundsdebattører.

Desuden vil de arbejde på, at der i efteråret arrangeres en konference med Lokaludvalget, Afdelingsbestyrelser og andre interessenter. Fælles er at møderne/konferencen skal centreres om nogle aktuelle emner, der berører os på Nørrebro, men der vil også være en del der omhandler samarbejdet med Lokaludvalget.

Løsning

Lokaludvalget afsætter 40.000 kr. af puljemidlerne til Netværk med Almene Boligafdelinger på Nørrebro.

 

Beslutning

Lokaludvalget afsatte 40.000 kr. af puljemidlerne til Netværk med Almene Boligafdelinger på Nørrebro.