9. Referencegruppe for arbejdet med helhedsplan i De Gamles By (2018-0326098)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger fire medlemmer til referencegruppe for arbejdet med helhedsplan i De Gamles By.

Problemstilling

I forbindelse med beslutningen om at placere en ny skole i De Gamles By, blev det besluttet, at der skulle laves en nye helhedsplan for området. Arbejdet med den nye helhedsplan skal til at begynde. Derfor er der ved at blive nedsat en referencegruppe, der skal understøtte arbejdet med helhedsplanen. Lokaludvalget er blevet bedt om at pege på fire medlemmer til referencegruppen. Derudover så kommer der til at deltage andre lokale interessenter.

Løsning

Lokaludvalget udpeger fire medlemmer til referencegruppe for arbejdet med helhedsplan i De Gamles By.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Rasmus Riley, Mogens Petersen og Erik Brandt som medlemmer til referencegruppe for arbejdet med helhedsplan i De Gamles By.