Mødedato
12-12-2018 17:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsordenen (2018-0322996)
2 Spørgsmål fra borgere og oplæg (2018-0323013)
3 Oplæg: Nørrebro Station busgade (2018-0324366)
4 Skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø (2018-0324599)
5 Nuuks Plads (2018-0324887)
6 Opfølgning på fremtidsseminar (2018-0326903)
7 Undersøgelse af Lokaludvalgenes arbejde med borgerinddragelse (2018-0326280)
8 Brug af borgerpanel i forbindelse med arbejdet med "mangfoldig og fokuseret borgerinddragelse" (2018-0326156)
9 Referencegruppe for arbejdet med helhedsplan i De Gamles By (2018-0326098)
10 Godkendelse af rapport om partikelforurening (2018-0326765)
11 Henvendelse til Frederiksbergs borgmester vedr. ny bebyggelse på Åboulevard (2018-0326847)
12 Eget projekt: Konference om almene boliger (2018-0324540)
13 Naboorientering: Etablering af ny 7. etage på bygningen Mimersgade 120-126 (2018-0325187)
14 Høring: Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å (2018-0327058)
15 Høring: Udviklingsplan for Amorparken og Fredens Park (2018-0325068)
16 Høring: Trafikplan Indre Nørrebro (2018-0326790)
17 Byens Puls (2018-0326764)
18 Meddelelser (2018-0323019)
19 Evt. (2018-0323578)