Mødedato
12-12-2018 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen (2018-0322996)

2

Spørgsmål fra borgere og oplæg (2018-0323013)

3

Oplæg: Nørrebro Station busgade (2018-0324366)

4

Skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø (2018-0324599)

5

Nuuks Plads (2018-0324887)

6

Opfølgning på fremtidsseminar (2018-0326903)

7

Undersøgelse af Lokaludvalgenes arbejde med borgerinddragelse (2018-0326280)

8

Brug af borgerpanel i forbindelse med arbejdet med "mangfoldig og fokuseret borgerinddragelse" (2018-0326156)

9

Referencegruppe for arbejdet med helhedsplan i De Gamles By (2018-0326098)

10

Godkendelse af rapport om partikelforurening (2018-0326765)

11

Henvendelse til Frederiksbergs borgmester vedr. ny bebyggelse på Åboulevard (2018-0326847)

12

Eget projekt: Konference om almene boliger (2018-0324540)

13

Naboorientering: Etablering af ny 7. etage på bygningen Mimersgade 120-126 (2018-0325187)

14

Høring: Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å (2018-0327058)

15

Høring: Udviklingsplan for Amorparken og Fredens Park (2018-0325068)

16

Høring: Trafikplan Indre Nørrebro (2018-0326790)

17

Byens Puls (2018-0326764)

18

Meddelelser (2018-0323019)

19

Evt. (2018-0323578)