UdvalgMødedato
Nørrebro Lokaludvalg09-12-2009 17:30:00

Lokal udvalg åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden 9.12.09
2Orientering om Lundtoftegade 87 9.12.09
3høringsvar Plads til leg 9.12.09
4Ansøgninger Byens Puls - 9-12-2009
Bilag: Ansogningsskema-Noget for noget, Åndeligt og legemligt
Bilag: Ansøgningsskema - EDB for langsomme læsere og læsere med anden etnisk baggrund end dansk
Bilag: Ansøgningsskema - orienteringsmøde og stiftende generalforsamling i Exopolitik Danmark
Bilag: Ansøgningsskema-Imagine Nørrebro
Bilag: Ansøgningsskema-pr-materiale center for positiv integrations rådgivning
Bilag: Budget - Exopolitik i Danmark
Bilag: Budget - PR materiale center for positiv integrations rådgivning
Bilag: Budget-Noget for noget, åndeligt og legemligt
Bilag: Dagsorden+program - Exopolitik Danmark
Bilag: Vedr. RE: anøgning Aktive Ældre 2009
5Indstilling om jobtræning 9.12.09
6Ansøgninger Byrum og Trafik 9-12-2009
Bilag: AMFI_Norrebro_Budget.docx
Bilag: Ansogningsskema-Skøjteudlejning på Blågårdsplads
Bilag: Ansøgningsskema - Nørrebrogade 58
Bilag: Ansøgningsskema-AMFI
Bilag: Budget - Nørrebrogade 58
Bilag: Budget 2009-10 Skøjtebanen.doc
Bilag: Fondsbudget MELLEMRUM-nørrebro2 (2).xls
7Ansøgninger Børn og Unge-puljen 9-12-2009
8Meddelelser 9-12-2009
9Evt. 9-12-2009