Hvad sker der efter sæson 2016-17?

Lejeaftalen udløber 31. august 2017.

Vi ved endnu ikke om vi kan fortsætte udlånet efter sæson 2016-17.

Forlænges aftalen ikke, vil Fritid KBH i videst mulige omfang hjælpe med at finde alternative tider.

Forlænges aftalen, forventes det at tider på NEXS kan forlænges, afhængig af aftalens udfald.

Hvad med tider i svømmehaller?

Opsigelsen af aftalen har haft konsekvenser for fordelingen af tider i alle byens svømmehaller.

Alle tidligere udmeldte fordelinger af svømmehaller, vil blive revurderet.

Alle tider i svømmehaller vil kun blive fordelt for sæson 2016-17.

Forlænges aftalen ikke, forventes det, at tider i alle svømmehaller skal omfordeles.

Forlænges aftalen forventes det, at tider i svømmehaller forlænges.

Hvad med tider til springgymnastik i Kong Frederik 9.’s hal

Opsigelsen af aftalen har haft konsekvenser for fordelingen af tider i Gymnastikhuset i DGI-byen.

Tidligere udmeldt fordeling af Gymnastikhuset i DGI-byen vil blive revurderet.

Alle tider i Gymnastikhuset i DGI-byen vil kun blive fordelt for sæson 2016-17.

Forlænges aftalen ikke, forventes det, at tider i Gymnastikhuset i DGI-byen skal omfordeles.

Forlænges aftalen forventes det, at tider i Gymnastikhuset i DGI-byen forlænges.

Hvornår får foreningerne besked?

Fritid KBH forventer, at alle berørte foreninger får endelig besked om ændringer medio juni.

Hvorfor blev aftalen opsagt?

Københavns Universitet opsagde lejeaftalen med Københavns Kommune med udgangen af 2016, da Københavns Universitet ønskede at omstrukturere Universitetets StudenterGymnastik, USG og stille faciliteterne på NEXS til rådighed for USG.

Hvorfor får foreningerne først besked i ellevte time?

Som resultat af de mange henvendelser fra foreninger har Københavns Kommune og NEXS genforhandlet opsigelsen. Forhandlingerne er netop afsluttet.