Status

 • Det nye system får navnet Foreningsportalen. 
   
 • Foreninger, der udelukkende benytter kommunale faciliteter vil i starten af juni måned modtage mail om, at de skal logge på Foreningsportalen og oprette kontaktoplysninger på bestyrelse, bookingansvarlig, foreningstype og aktiviteter. 
   
 • Den 15. juni 2018 er sendt reminder til ALLE foreninger, der har modtaget medlems- og lokaletilskud i 2017 om fristen 22. juni 2018. 
   
 • Den 22. maj 2018 er sendt mail til foreninger, der har modtaget medlems- og lokaletilskud i 2017. Fristen for indsendelse af regnskab og ansøgning for 2019 er forlænget til den 22. juni 2018.
   
 • Den 9. april 2018 er sendt sidste rykker til foreninger, der endnu ikke har afgivet erklæring om indhentelse af børneattester for 2018. Erklæringen skal afgivet senest 8 dage for at fastholde muligheden for at benytte kommunale lokaler og modtage folkeoplysende tilskud. 
   
 • I august måned 2018 flyttes alle forlængede bookinger over i Foreningsportalen. 
   
 • Den 29. august 2018 er der sendt information til foreninger om, at det nu er muligt at se forlængede tider på skoler

Tidsplan

 1. Marts 2018. Folkeoplysende foreninger og aftenskoler skal logge på nyt system og samtidig afgive erklæring om indhentelse af børneattester. 
 2. Primo juni 2018. Der åbnes for, at foreninger og aftenskoler kan ajourføre oplysninger om kontaktpersoner, foreningsaktiviteter, hjemmeside
 3. 1. juni 2018. Der åbnes for, at foreninger, der har modtaget tilskud i 2017, kan aflægge regnskab og søge tilskud for 2019 til fristen den 22. juni 2018 kl. 14.00. Fristen er forlænget fra den 1. juni.
 4. August 2018. Tildelte lokaletider for sæson 2017 - 2018 overføres til nyt system og forlænges samtidig til sæson 2018 - 2019. 
 5. September 2018. Foreningerne vil i første omgang kunne se de overførte lokaletider og senere kunne søge tider. 

Hvad er sendt af informationsmateriale

Får vi nyt foreningsnummer

Ja, både foreninger og aftenskoler vil få et nyt auto-genereret foreningsnummer. Det nye foreningsnummer skal dog ikke anvendes ved log-in og er alene et ID-nummer. 

Aftenskoler skal være opmærksomme på, at det nuværende foreningsnummer stadig skal anvendes i forhold til tilskudsbehandling i Docas. 

Se tildelte tider i sæson 2018 - 2019

Log på Foreningsportalen og klik på menupunktet Facilitetsansøgning i venstre side.

Se indberettede medlemstal for 2016 - 2017 og 2018

Her kan ses de indberettede medlemstal, der er benyttet i forbindelse med beregning af medlems- og lokaletilskud. 

I listen kan være enkelte foreninger, der udelukkende benytter kommunale lokaler. 

Regnearket er opdelt i faneblade for de enkelte år. 

 • B 2018 er medlemstallene, der danner baggrund for det faktiske tilskud for 2018. Medlemstallene svarer for de flestes vedkommende til de faktiske tal fra 2016. 
 • B 2017 er de forventede medlemstal for 2017. Tallene er indberettet i 2016. Dannede baggrund for a conto tilskuddet for 2017. Den 1. juni 2018 skal de faktiske medlemstal for 2017 indberettes.
 • B 2016 er de forventede medlemstal for 2016. Tallene er indberettet i 2015. Dannede baggrund for a conto tilskuddet for 2016.
 • R 2016 er de faktiske (regnskabet) medlemstal for 2016. Tallene er indberettet i 2017 og dannede baggrund for det endelige tilskud for 2016. 

Medlemstal for 2016 - 2017 - 2018. 

Se bevilgede tilskud for 2016 - 2018

Her kan ses de bevilgede medlems- og lokaletilskud for 2016, 2017 og 2018. 

Regnearket er opdelt i faneblade for de enkelte år. 

 • B 2016 er de bevilgede a conto tilskud for 2016, beregnet på baggrund af forventede tal. 
 • R 2016 er de faktisk beregnede tilskud, beregnet på baggrund af de faktiske tal for 2016. Der er efterfølgende sket en regulering i forhold til differencen mellem  a conto og faktiske tilskud. 
 • B 2017 er de bevilgede a conto tilskud for 2017. Foreningerne skal aflægge regnskab og oplyse de faktiske tal til fristen 1. juni 2018. 
 • B 2018 er de bevilgede og som udgangspunkt endelige tilskud. 

Oversigt over tilskud. 

 

Se indberettede lokaleudgifter for 2016 - 2018

Her ses hvilke udgifter den enkelte forening har indberettet for 2016, 2017 og 2018. 

Regnearkene er opdelt i faneblade for de enkelte år. 

 • B 2016 er de forventede udgifter, som a conto tilskud for 2016 blev beregnet på baggrund af forventede tal. 
 • R 2016 er de faktisk beregnede udgifter, som dannede baggrund for det endelige tilskud 2016. Der er efterfølgende sket en regulering i forhold til differencen mellem  a conto og faktiske tilskud. 
 • B 2017 er de forventede udgifter for 2017. Foreningerne skal aflægge regnskab og oplyse de faktiske tal til fristen 1. juni 2018. 
 • B 2018 er de udgifter, som danner baggrund for tilskud 2018. Tallene svarer som udgangspunkt til de faktiske tal for 2016.

Udgifter til hytte, 100% lokaler og DGI-Byen / Idrætsfabrikken

Udgifter til egne / lokaler, hvor der ydes 65 % tilskud