Hvis du vil bruge veje og pladser til midlertidige formål

Skal du have en container op på vejen i en periode? Vil I afholde gadefest eller loppemarked på vejen? Eller vil en cafe lave udeservering? Så skal du søge tilladelse til det, vi kalder 'midlertidig anvendelse'.

Søg tilladelse til arrangementer, gadesalg, udendørsservering m.m.

Dit ansvar som grundejer

Dit ansvar som grundejer afhænger af, om du bor på offentlig vej eller privat fællesvej. Læse mere om grundejernes ansvar for vejene.

Hvis noget er i stykker på vejene

Ser du noget, der er til akut fare for trafikanterne, så kontakt os:

  • Defekte trafiksignaler: Kontakt kommunens vagtstation på tlf. 3388 2424 eller mail Signalfejl.ti@dynniq.com 
  • Defekte gadelygter: Kontakt kommunens vagtstation på tlf. 3888 2424 eller mail belysningsfejl@tmf.kk.dk
  • Vejarbejde eller tabte genstande til fare for trafikanter: Ring til Københavns Politi på 33 14 14 48
  • Væltede eller farlige vejtræer eller parktræer: Ring til Københavns Kommune på 33 66 33 66. Efter kl. 16 kontakt Københavns Politi på tlf. 33 14 14 48.
  • Manglende snerydning eller saltning: Meld det til Giv et praj.

Er problemet ikke akut – giv os et praj.

Hvis du vil ændre på din vej

Vil du søge om tilladelse til overkørsler, cykelstativer, vejbump og andre forbedringer, skal du søge kommunen om tilladelse, uanset om du bor på offentlig vej eller privat fællesvej.  
Gå til ansøgningsvejledninger for ændringer på veje.