Udsatte børn og unge

Socialforvaltningen yder støtte til børn og unge mellem 0 og 18 år med særlige sociale behov. Formålet er at sikre, at børnene har de samme muligheder for udvikling, sundhed og selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Nøgletal 2012

 • 8.516 underretninger på 5.883 børn
 • 3.970 børn og unge fik støtte fra SOF - heraf:
  - 3.502 forebyggende foranstaltninger
  - 1.386 anbragt udenfor hjemmet

Udsatte voksne

Området dækker borgere med alkohol og/eller stofmisbrug, hjemløse og borgere på krisecenter.

Nøgletal

Stofmisbrugere

 • 7-8.000 borgere med et stofmisbrug
 • 2.800 årligt i behandling

Alkoholmisbrugere

 • 19.000 alkoholafhængige borgere
 • 2.000 årligt i behandling for alkoholmisbrug

Hjemløse

 • 1.581 hjemløse – ifølge Den nationale hjemløsetælling fra 2013. Kun et mindretal af disse bor på gaden, mens de fleste bor hos venner og bekendte, på herberg el. lign.
 • 516 herbergspladser – belægning omkring 95 %
 • 140 krisecenterpladser – dvs. på pladser på kommunale tilbud eller selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Krisecentre

 • 700 voksne bor hvert år – i kortere eller længere perioder – på et krisecenter. De fleste har børn med.
 • 500 børn bor hvert år i varierende tidsrum på et krisecenter.

Handicap

Socialforvaltningen yder støtte til ca. 20.000 københavnere med funktionsnedsættelse. Gennem en individuelt tilrettelagt indsats er formålet at understøtte borgere med funktionsnedsættelse i at skabe et liv på lige vilkår med andre borgere

Nøgletal

 • Ca. 76.000 borgere med handicap i København
 • Ca. 20.000 borgere med handicap får hjælp af Socialforvaltningen, hvoraf ca. 2.500 er børn og unge med handicap

Voksne med sindslidelse

Langt fra alle, der bliver ramt af psykisk lidelse har brug for hjælp i det kommunale socialpsykiatriske system. Socialforvaltningen hjælper de borgere, som har brug hjælp og støtte til at håndtere sociale problemer eller funktionsnedsættelser, som de har fået som følge af deres sygdom.

Nøgletal

 • Ca. 7.500 borgere har en sag i Voksenenhederne i Socialcenter København. Hovedparten af dem har en sindslidelse.
 • Ca. 1.400 af de 7.500 er visiteret til et botilbud eller hjemmevejlederstøtte. Heraf bor ca. halvdelen i længerevarende botilbud, mens de øvrige er nogenlunde lige fordelt mellem midlertidigt botilbud og hjemmevejleder.

Social hjemmepleje

Socialforvaltningens hjemmepleje er målrettet udsatte borgere og borgere med handicap og sindslidelse. Som udgangspunkt leverer Socialforvaltningen hjemmepleje til borgere mellem 18 og 65 år.

Hjælpen omfatter blandt andet personlig pleje, så som hjælp til bad og morgentoilette, praktisk hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask og vedligeholdende træning samt instruktion og træning idagligdags gøremål.

Nøgletal

 • Ca. 76.000 borgere med handicap i København
 • Ca. 20.000 borgere med handicap får hjælp af Socialforvaltningen, hvoraf ca. 2.500 er børn og unge med handicap
 • 20 pct. af brugerne er over 65 år
 • Borgerne kan vælge mellem én kommunal leverandør (Den Sociale Hjemmepleje) og otte private leverandører. 25 pct. får ydelser fra en eller flere private leverandører

(Disse nøgletal knytter sig ikke til en specifik målgruppe men til en foranstaltning)

Socialforvaltningen samlet

 • Ca. 4.000 børn og unge får støtte
 • Ca. 20.000 borgere med handicap får hjælp, heraf ca. 2.500 børn
 • Ca. 7.500 borgere har en sag i Voksenenhederne i Socialcenter København - hovedparten har en sindslidelse
 • Ca. 2.800 er årligt i behandling for stofmisbrug
 • Ca. 2.000 er årligt i behandling for alkoholmisbrug
 • Ca. 1.600 københavnere er hjemløse. De fleste bor hos bekendte. Vi har godt 500 herbergspladser med belægning omkring 95 pct.
 • 700 voksne bor årligt - i kortere eller længere perioder - på et krisecenter, de fleste med børn
 • Ca. 3.500 borgere modtager social hjemmepleje