Miljøsagsbehandler til Center for Miljøbeskyttelse

Vil du være med til at præge byudviklingen i København, og har du kendskab til jordforurening og risikovurdering, så er det dig, vi mangler.

Teknik- og Miljøforvaltningen i København Kommune søger en miljøsagsbehandler til jordområdet i Center for Miljøbeskyttelse.

Københavns befolkning stiger i disse år med ca. 1.000 borgere om måneden. Det betyder, at der i øjeblikket er gang i boligbyggeriet, hvor de fleste af de nye boliger bygges på tidligere industrigrunde.
Jordområdet i Center for Miljøbeskyttelse udarbejder tilladelser til byggeri på forurenede grunde, jordflytninger og genanvendelse af jord, således at fremtidige beboere kan bo i boligerne, uden at jordforurening udgør en risiko for deres sundhed.

Jobbet og dine opgaver
Du har kontakten med bygherre, rådgiver og entreprenør, fra den indledende forureningsundersøgelse til huset er opført, haven er færdig og borgeren er klar til at flytte ind. Opgaverne på jordområdet er mangeartede, og et projekt med byggeri på en forurenet grund kan strække sig over et år eller mere.

Dine opgaver vil blandt andet være at:

 • Udarbejde tilladelser til byggeri på forurenede grunde og genanvendelse af jord
 • Anvise overskudsjord til de rette jordmodtagere
 • Deltage i opstartsmøde og løbende tilsyn/møder med bygherre, rådgiver eller entreprenør
 • Vurdere undersøgelses- og afslutningsrapporter, risikovurderinger, afværgeforslag og jordhåndteringsplaner
 • Dialog og koordinering med andre enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen og Region Hovedstaden om projekterne

Arbejdssproget er dansk.

Vores forventninger til dig
Du har en relevant uddannelse inden for miljøområdet og gerne erfaring med miljøsagsbehandling inden for det offentlige eller private.

Som person passer du på nedenstående beskrivelse:

 • Du tager medansvar for teamet i både den daglige drift og teamets udvikling
 • Du evner både det selvstændige arbejde som samarbejdet
 • Du har kendskab til den relevante lovgivning på området og tilhørende vejledninger
 • Du kan foretage risikovurderinger i forhold til miljø og sundhed og har kendskab til industrielle forureningskomponenter og forureningsudbredelse i jord og grundvand – og har evt. praktisk erfaring med udførelse af miljøundersøgelser og afværge
 • Du er fagligt ambitiøs, stabil og arbejder systematisk
 • Du kommunikerer og formidler serviceorienteret til borgere og virksomheder
 • Du er velformuleret på dansk såvel skriftligt som mundtligt

Hvem er vi
I Center for Miljøbeskyttelse, enheden Jord og Affald, er vi ca. 30 ansatte fordelt i fire teams, som bl.a. arbejder med håndtering af jord i forbindelse med jordflytninger og tilladelser til byggeri på forurenede grunde, genanvendelse af affald, anvisning i forbindelse med bortskaffelse af affald, herunder byggeaffald samt gebyropkrævning på affaldsområdet.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, hvor der lægges vægt på det gode samarbejde, udviklingsmuligheder for den enkelte, samt for gode resultater for miljøet og vores kunder.
I en hyggelig dagligdag tilstræber vi at kombinere myndighedsarbejdet med en positiv dialog med borgere og virksomheder og dermed levere den bedst mulige service til vores kunder.

Center for Miljøbeskyttelse er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi har til huse i Njalsgården på Islands Brygge.

Ansættelsesforhold
Ansættelsesdato snarest muligt.
Stillingen er fuldtid med 37 timers arbejdsuge inkl. frokostpause og med flekstidsordning.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Eventuelt tillæg afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål om stillingen, kan du ringe til enhedschef Ina Nielsen på 4177 0253, cand. scient. Pia Thomsen på 2369 5221 eller miljøsagsbehandler Dorte Moon Pade på 2154 0197.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 19. juni 2017.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater den 26. og 27. juni 2017.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.