Miljø og socialt ansvar: Logik & co.

Logik & co er et byggefirma med 75 ansatte, der formår at kombinere innovative og bæredygtige løsninger med en skarp social profil. De leverer blandt andet taghaver, vindmøller og huse til hjemløse. Især deres arbejde med at skabe flere job til lokale unge på Nørrebro er interessant, og at de formår at integrere særligt udsatte grupper på arbejdspladsen. I 2014 modtog de Dansk Handicap Forbunds arbejdsmarkedspris for at have ansat en kørestolsbruger på deres værksted.

Også deres bidrag til at gøre København til en attraktiv by er værd at bemærke. Både i forhold til deres spændende byggeprojekter såsom sauna på Helgoland, renovering af Folkets Park og via deres aktive involvering i lokale kulturarrangementer og sportaktiviteter.

Det er desuden en virksomhed, der tager et miljømæssigt ansvar, i og med medarbejderne primært cykler og firmaet arbejder med lokale leverandøre. De prioriterer desuden affaldssortering og indkøber bæredygtige byggematerialer.

Miljø og socialt ansvar: KHRS Aps

KHRS Aps yder hotelservice, erhvervs-rengøring, ejendoms-service og security. Virksomheden har et stort CSR-fokus - særligt i forhold til integration. Deres forskellige projekter på beskæftigelses-området har vist sig at give pote og de er rigtig gode til at få borgere, som var langt fra arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse. I 2013 blev 73% af borgere i løntilskud fastansat, i 2014 77% og 2015 82 %.

KHRS er en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, der formår at få forskellighed til at blive en styrke. Også på miljøområdet markerer KHRS sig og de er blandt andet godkendt til Servicenormen af Dansk Standard og i gang med at blive Svanemærket. KHRS er i dag en virksomhed med 385 ansatte fordelt på 35 nationaliteter.

Miljø og socialt ansvar: Send Flere Krydderier

Send Flere Krydderier er en cateringvirksomhed med eget spisested i Blågården. Der er otte fastansatte kvinder, som er fra etniske minoriteter uden tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Send Flere Krydderier har vist, at det kan lade sig gøre at drive en succesfuld socialøkonomisk virksomhed, der leverer produkter af høj kvalitet med et økonomisk overskud til følge og derved skaber endnu flere beskæftigelsesmuligheder for virksomhedens målgruppe. De hjælper ikke blot udsatte etniske minoritetskvinder ind på arbejdsmarkedet, men bruger samtidig maden til at nedbryde barrierer og samle mennesker på tværs af kulturer og sprog.

Også virksomhedens stærke engagement i lokalmiljøet vidner om et stort overskud, som bidrager til at gøre København til en attraktiv by. Med deres restaurant på Blågårdsgade, har de øget kvaliteten og diversiteten i gadens madudbud og giver gæsterne mulighed for stifte bekendtskab med flere af de kulturer, som omgiver dem. Også initiativet ”dyrk flere krydderier” er værd at bemærke. Et byhave-projekt, som virksomhedens kvinder driver sammen med lokale beboere, De Grønne Gårdmænd og Områdefornyelsen Nørrebro.

Send Flere Krydderier var desuden med i den sociale vækstfonds sociale vækstprogram i 2013.

Miljø og socialt ansvar: Fakta

Fakta-kæden tager i særlig grad et socialt ansvar og har med deres ”skæve” projekter været med til at vise vejen for hvordan resultatskabelse kan gå hånd i hånd med en stærk social profil. Blandt andet med projekt Klar Til Start, der er et kompetencegivende forløb for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, som ruster dem til et ordinært job. Det er også lykkedes daglivarekæden at vende en negativ vækst i en mere positiv retning, og Fakta er dermed med til at skabe nye arbejdspladser – både direkte i deres butikker og via en afledt effekt på bygge-anlægsområdet, når der moderniseres og renoveres. Fakta har også, som en del af COOP-familien, fokus på madspild og økologi samt reducering af deres energiforbrug i de fysiske butikker. På medarbejdersiden har der været fokus på rygestop og sundhed.