Miljø og CSR

Analyse og Tal F.M.B.A.

Analyse og Tal F.M.B.A. har en anderledes virksomhedskonstruktion. Virksomheden er et korporativ, hvilket betyder, at de ansatte selv leder og fordeler arbejdet, samt i fællesskab træffer alle større beslutninger i virksomheden. Det er en non-profit, der bl.a. har til formål at støtte demokratisk drevne projekter, der bidrager til udviklingen af et retfærdigt og lige samfund. I praksis forfølger vi dette mål ved at holde vores lønninger relativt lave og bruge overskuddet til at støtte forskning og analyser af udsatte grupper, der ofte ikke selv har pengene til at finansiere større analyseprojekter. Virksomheden afsætter ressourcer til at hjælpe andre unge mennesker med at starte deres eget koorporativ. Deres kærlighed til tal, statistisk, digitale data og inddragelse gør, at de hele tiden udvikler nye metoder og har adgang til nyeste former for data – herunder big data og netværksdata, der er en efterspurgt vare.

Bella Center Hospitality Group

Bella Center Hospitality Group (BCHG )driver bl.a. Crowne Plaza Copenhagen Towers, som er Danmarks første CO2-neutrale hotel. Hotellet er førende inden for bæredygtighed med Nordens største solcelleanlæg integreret i sydfacaden. BCHG  driver også Bella Center Copenhagen, der er Skandinaviens største messe - og kongrescenter. Med deres store events af international karakter sætter de København på verdenskortet, når besøgende kommer fra hele verden. Virksomheden støtter FN’s Global Compact, der er et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om, at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement i en global sammenhæng.

Global Compact baserer sig på 10 principper om FNs arbejde med menneske-, arbejdstager-, miljørettigheder og antikorruption. Desuden har virksomheden en stærk CSR profil med et strategisk fokus på ’Responsible Hospitality’, et ønske om at fremme diversitet på arbejdspladsen, og at inspirere til større social ansvarlighed i både branchen og dansk erhvervsliv. I 2016 tog virksomheden initiativ til ’Projekt Flygtninge Jobskolen’ med det formål, at sætte fokus på at få nytilkomne flygtninge integreret på det danske arbejdsmarked.

I perioden 3.10. 2016 – 13. 1. 2017 indgik BCHG en samarbejdsaftale med Jobservice Danmark (via Roskilde Kommune) om etablering af et praktikforløb inden for tre fagområder (Køkken, Teknisk Service og Facility Service), for 29 ny ankomne flygtninge. Forløbet fandt sted hos BCHG – primært i Bella Center Copenhagen - og blev bl.a. kombineret med on-site dansk undervisning samt opkvalificerende kurser inden for de 3 fagområder. Efter projektets afslutning er 10 af kandidaterne blevet ansat i BCHG-regi, og 1 er fortsat i praktik. 

LØS Market

LØS Market introducerer københavnerne for en ny og grønnere måde at handle dagligvarer på. Virksomheden er Danmarks første emballagefri købmand. Konceptet er 100 % økologi i store beholdere, hvor kunderne ”tapper” den mængde varer, de har behov for, hvilket medvirker til at reducerer emballageforbruget og madspild.

LØS market er derudover opsat på at genbruge emballage direkte, så emballagen ikke skal igennem et større teknisk system, mange kilometers transport og energi forbrugt på omsmeltning. LØS market på Saxogade har et samarbejde med den socialøkonomiske organisation Settlementet, der gennem snart 150 år, har hjulpet socialt udsatte og borgere med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dette har også defineret LØS market, der altid har en borger i virksomhedspraktik. Senest har Thomas været til stor hjælp, som nu er mundet ud i en ansættelse. Virksomheden har søsat et nyt pilotprojekt om fælles lokale indkøbsaftaler blandt kunderne, der sammen kan købe stort ind hos LØS Market. Virksomheden har ikke vist økonomisk vækst endnu, da virksomheden er nyetableret i 2016. De udvider i 2017 deres ene butik på Vesterbro med en ny på Østerbro. De kommende butikker kommer også til at bære præg af det sociale aspekt med kerneværdier, der både omfavner mennesker og miljø.

Øens Murerfirma

Øens Murerfirma har stor fokus på CSR. Siden firmaets start for 26 år siden har de uddannet 250 lærlinge. Lærlingene har en lærlingevejleder tilknyttet, som sædvanligvis er en seniormedarbejder, som er nedslidt og har ønsket at være på nedsat tid. Virksomheden har flere medarbejdere, der er uddannet mentorer, så virksomheden kan tage praktikanter/borgere ind, som har brug for en professionel mentor, for at blive etableret i arbejdslivet.

Virksomheden har tegnet en privat sundhedsforsikring for medarbejderne, så de er sikret en hurtig og effektiv behandling i tilfælde af sygdom. Siden virksomhedens start har det sociale ansvar altid været en del af deres DNA, hvilket var medvirkende til at virksomheden modtog CSR Peoples Prize i 2012.

Igennem årerne har virksomheden geninvesteret firmaets overskud på nedslidte erhvervsejendomme. På den måde har virksomheden kunne fastholde en stor del af deres medarbejdere i vinterperioderne samt nedgangstider og skabt arbejdspladser. Virksomheden huser også mindre organsisationer/virksomheder i deres egne bygninger. P.t. er virksomheden i gang med at skabe et kulturelt miljø med koncerter og messer samt kreative vækstvirksomheder på den gamle spritfabrik på Raffinaderivej.