Hurtigt overblik

Afsluttet og historisk statistik

Udgåede publikationer med miljø.

Publikationerne vil blive lagt på nettet i løbet af december/januar.

Hvis der er noget du mangler, er du velkommen til at kontakte os på statistik@ks.kk.dk

Udgåede publikationer med blandet statistik - herunder miljø (1998-2006)

 

Definitioner

Affaldsmængder

Data for 2010 er baseret på kommunens oplysninger om mængden af husholdningsaffald i 2010, samt et skøn om, at mængden af erhvervsaffald og bygge- og anlægsaffald er de samme som i 2009. Miljøstyrelsens affaldssekretariat har fra 2010 varetaget indsamlingen af data for produktionen af affald, og Københavns Kommune forventer, at data for 2011 er tilgængelige i løbet af efteråret 2012

Kilde: Københavns Miljøregnskab

 

Andre statistikkilder