Din økonomi

Løn under sygdom
Afhængig af din overenskomst og dit arbejdsforhold kan det være, at du kan fortsætte med at få løn i en periode.
 
Sygedagpenge

Det kan også være, at du mister din løn og i stedet skal søge om sygedagpenge. Kort efter du har sygemeldt dig, modtager du et underretningsbrev i din digitale postkasse med besked om et skema, som du skal udfylde og sende digitalt. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver skal oplyse til Ydelsesservice København, når du ikke længere får løn. Du vil så modtaget et underretningsbrev i din digitale postkasse med besked om at udfylde og sende en ansøgning om sygedagpenge digitalt via Mit Sygefravær. Husk at have dit NemID klar. Du kan også logge på Mit Sygefravær for at finde dine oplysninger. Husk at have dit NemID klar.

Se video om,  hvordan du bruger Mit Sygefravær, når du skal sygemelde dig eller sende oplysningsskema til kommunen.

Læs om din økonomi, når du er sygemeldt

Stand-by-ordning for alvorligt syge

Hvis du som sygemeldt har en alvorlig sygdom, som gør det svært eller umuligt for dig at være i kontakt med jobcentret, behøver du hverken at have samtaler eller deltage i nogle tilbud. Fritagelsen kaldes standby-ordningen. 

Alvorlig sygdom kan være kræft, blodprop i hjertet, hjerneblødning, svære psykoser mv. Du kan altid ringe og spørge os, hvis du er i tvivl om, du kan få standby-ordningen
 

BLIV MINDET OM DINE SAMTALETIDER

Du kan bede om at få en SMS, der minder dig om, når du skal møde til samtale.
Se hvordan, du tilmelder SMS-tjenesten.

Hvis du ikke møder op til en samtale
Hvis du uden gyldig grund udebliver fra en samtale, er jobcentret forpligtet til at give Ydelsesservice besked om at stoppe dine sygedagpenge. Du vil modtage en partshøring om, hvorfor du er udeblevet. Er du forhindret i at møde til aftalte tid, skal du orientere Jobcentret herom. Udebliver du uden gyldig grund, ophører sygedagpengene midlertidigt. Der er kun én fortrydelsesmulighed under den samme sygeperiode.

Hjælp til at beholde dit job

Er du sygemeldt fra et arbejde, kan jobcentret hjælpe dig med at vende tilbage til din arbejdsplads. Der er forskellige muligheder for hjælp til at fastholde dit arbejde såsom ideer til omplacering på arbejdspladsen, arbejdspladsindretning, hjælp fra personlig assistent eller hjælperedskaber.

Læs om dine muligheder  

Din ret til at afvise behandling

Du har som sygemeldt mulighed for at fravælge en behandling, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, afvise antidepressiv medicin eller ECT-behandling. Du skal i så fald have din sag vurderet af en såkaldt klinisk funktion, der så vidt muligt vil foreslå en anden behandling.
Denne behandling kan du dog også vælge at afvise, men du kan ikke afvise eksempelvis fysioterapi eller samtaleforløb hos en psykolog. 

JOBCENTRET SAMARBEJDER MED DIN ARBEJDSGIVER

Som led i opfølgningen på din sygemelding samarbejder vi med din arbejdsplads eller din a-kasse. Jobcentret kan også kontakte din faglige organisation, når det er relevant, og når du har givet dit samtykke.

HVIS DU MISTER DIT JOB, MENS DU ER SYGEMELDT

Hvis du mister dit job, mens du er sygemeldt, så kan du få sygedagpenge af kommunen. 
Hvis du er medlem af en fagforening, er det er en god ide, at du tager fat på dem, så de kan fortælle dig om reglerne (fritstilling og fratrædelsesordninger). 

Ophør af løn
Det er vigtigt, at din arbejdsgiver indberetter lønophør på NemRefusion, så du kan få sygedagpenge. Du modtager et underretningsbrev i din digitale postkasse, når din arbejdsgiver har indberettet, at du ikke længere er ansat.

Hvordan søger du om sygedagpenge, hvis du mister dit job?
Du ansøger om sygedagpenge ved at udfylde en digital ansøgningsblanket, via www.mitsygefravær.dk. Du får besked i din digitale postkasse, når din arbejdsgiver har givet indberettet dit lønophør og ansøgningen kan udfyldes.

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt først får sygedagpenge fra den dato, du har sendt din ansøgning er modtaget