DIN ØKONOMI

De første 14 dage, du er sygemeldt, forbliver du tilknyttet din a-kasse. Du får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter de gældende regler fra din a-kasse.  Efter de 14 dage overgår du til jobcentret, som vil stå for indsats og samtaler. Og du vil efter de 14 dage få udbetalt sygedagpenge fra Ydelsesservice, der beløbsmæssigt svarer til dagpenge.

Er du sy mere end 14 dage vil du, modtager et underretningsbrev i din digitale postkasse med besked du et skema, som du skal udfylde og sende digitalt via Mit Sygefravær
Du kan logge på Mit Sygefravær for at finde dine oplysninger. Husk at have dit NemID klar.

Se video om, hvordan du bruger Mit Sygefravær, når du skal sygemelde dig eller sende oplysningsskema til kommunen.

Læs om din økonomi, hvis du bliver sygemeldt.

HVIS DU ER ALVORLIGT SYG

Hvis du som sygemeldt har en alvorlig sygdom, som gør det svært eller umuligt for dig at være i kontakt med jobcentret, behøver du hverken at have samtaler eller deltage i nogle tilbud. Fritagelsen kaldes standby-ordningen. 
 
Alvorlig sygdom kan være kræft, blodprop i hjertet, hjerneblødning, svære psykoser mv. Du kan altid ringe og spørge os, hvis du er i tvivl om, du kan få standby-ordningen
 

BLIV MINDET OM DINE SAMTALETIDER

Du kan bede om at få en SMS, der minder dig om, når du skal møde til samtale.
Se her hvordan, du tilmelder dig SMS-tjenesten.

Hvis du ikke møder op til en samtale

Hvis du uden gyldig grund udebliver fra en samtale, er jobcentret forpligtet til at give Ydelsesservice besked om at stoppe dine sygedagpenge. Det vil vi helst ikke. Så giv hurtigst muligt jobcentret besked, hvis du er forhindret i at møde op.

DIN RET TIL AT AFVISE BEHANDLING

Du har som sygemeldt mulighed for at fravælge en behandling, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, afvise antidepressiv medicin eller ECT-behandling.
Du skal i så fald have din sag vurderet af en såkaldt klinisk funktion, der så vidt muligt vil foreslå en anden behandling. Denne behandling kan du dog også vælge at afvise, men du kan ikke afvise eksempelvis fysioterapi eller samtaleforløb hos en psykolog. 
 

JOBCENTRET SAMARBEJDER MED DIN A-KASSE

Som led i opfølgningen på din sygemelding samarbejder vi med din a-kasse. Jobcentret kan også kontakte din faglige organisation, når det er relevant, og når du har givet dit samtykke.