Vilkår og priser for børn i Københavns Kommune

Vi tilbyder modersmålsundervisning til børn fra 0. til 9. klasse med bopæl i København, som har et andet modersmål end dansk. Sproget barnet modtager undervisning i skal tales aktivt i hjemmet.

Undervisning uden betaling

Alle børn i 0.- 5. klasse i alle sprog vi tilbyder.

Børn i 6. - 9. klasse i alle EU-EØS sprog (statsborgere i EU-EØS lande*, samt Grønland og Færøerne)

Undervisning med betaling:

Børn i 6. -9. klasse i ikke EU-EØS sprog.

Prisen for skoleåret 2018/19 er kr. 1.829,00 pr. barn pr. skoleår. Hvis flere søskende deltager mod betaling er prisen kr. 1.370,00 pr. barn pr. skoleår.

*EU-EØS-statsborgere er statsborgere fra Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Liechtenstein, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

Vilkår og priser for børn som ikke bor i Københavns Kommune

Børn i 0. til 9. klasse, som ikke har bopæl i Københavns Kommune, har mulighed for at deltage i modersmålsundervisning i København, hvis den kommune som barnet bor i betaler for undervisningen. Forældrene skal henvende sig til egen kommune for at få betalingstilsagn fra kommunen.

Prisen for skoleåret 2018/19 er kr. 4.571,- pr.  barn.  Tilmelding gælder kun for et skoleår, og der betales for et helt skoleår uanset tilmeldingstidspunkt. Tilmelding skal ske hvert skoleår inden skolernes sommerferie.

Sprog der undervises i

Her kan du se hvilke sprog vi tilbyder modersmålsundervisning i og på hvilken skole undervisningen foregår

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn til et sprog, der ikke er nævnt, er det fordi vi ikke har et tilbud om modersmålsundervisning i dette sprog på grund af for få børn. Vi kan oprette et hold, hvis der er minimum 12 børn, som ønsker modersmålsundervisning i det pågældende sprog.  Du kan sende en e-mail med kontaktoplysninger og det ønskede sprog til mail@tds.kk.dk. Vi kontakter dig derefter, når der er tilmeldt børn nok til at oprette et hold.

 

Lovgivning for modersmålsundervisning