Om Forældrerådet

Forældrerådet er et kommunalt nedsat Råd i Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Formålet med Forældrerådet er at understøtte og styrke borgercentrets arbejde på børne- og ungeområdet. Forældrerådet skal sikre dialogen mellem Borgercenter Handicap og familier til børn og unge med handicap.

Rådet blev nedsat  i 2013 som et led i en række nye initiativer fra Socialudvalget, der skulle styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Det fandt sted i forbindelse med en valghandling ved et forældremøde for alle forældre med tilknytning til centret.

  

Sammensætning

Forældrerådet består af 9 medlemmer sammensat af 4 forældrerepræsentanter, 2 repræsentanter fra Centerrådet og 3 repræsentanter fra Borgercenter Handicap. Hertil kommer fire forældresuppleanter. Forældrerådets medlemmer vælges for to-årige perioder, og fire forældrerepræsentanter er på valg hvert år. 

 

Medlemmer af Forældrerådet

Forældrerepræsentanter: 
 • Kurt Nielsen
 • Rie Gravesen
 • Maren Grosen
 • Lene Hjære Østergaard
 • Kasper Grøn Urbaniak
 • Trine Kongstad
 • Berit Wellemberg
 • Julie Lundberg Arildsen
   
Centerrådsrepræsentanter: 
 • Kirsten Christensen (brugerrepræsentant)
   
Ledelsesrepræsentanter fra Borgercenter Handicap: 
 • Mette Boskov Vedsmand (borgercenterchef)
 • Elly Mørkeberg (områdechef for Børneområdet)
 • Claus Brygger Jacobi (områdechef for Ungeområdet)
 • Christine Jensen (områdechef for Modtagelsen)
 • Erica Maria Tromp (centerchef for Center for Børn med Handicap)

Kontakt Forældrerådet

Du kan kontakte Forældrerådet på denne e-mailadresse: foraeldreraadet2013@gmail.com