Om Forældrerådet

Forældrerådet er et kommunalt nedsat Råd i Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Formålet med Forældrerådet er at understøtte og styrke borgercentrets arbejde på børne- og ungeområdet. Forældrerådet skal sikre dialogen mellem Borgercenter Handicap og familier til børn og unge med handicap.

Rådet blev nedsat  i 2013 som et led i en række nye initiativer fra Socialudvalget, der skulle styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Det fandt sted i forbindelse med en valghandling ved et forældremøde for alle forældre med tilknytning til centret.

  

Sammensætning

Forældrerådet består af ni medlemmer sammensat af otte forældrerepræsentanter og tre repræsentanter fra Borgercenter Handicap. Forældrerådets medlemmer vælges for to-årige perioder, og fire forældrerepræsentanter er på valg hvert år. 

 

Medlemmer af Forældrerådet

Forældrerepræsentanter: 
 • Berit Wellemberg
 • Hristina Vassileva
 • Julie Arildsen
 • Kasper Grøn Urbaniak
 • Kurt Nielsen
 • Lene Hjære Østergaard
 • Rie Gravesen
 • Ulla Hovgaard Ramlau
   
Ledelsesrepræsentanter fra Borgercenter Handicap: 
 • Mette Boskov Vedsmand (borgercenterchef)
 • Elly Mørkeberg (områdechef for Børneområdet)
 • Claus Brygger Jacobi (områdechef for Ungeområdet)
 • Christine Jensen (områdechef for Modtagelsen)
 • Erica Maria Tromp (centerchef for Center for Børn med Handicap)

Kontakt Forældrerådet

Du kan kontakte Forældrerådet på denne e-mailadresse: foraeldreraadet2013@gmail.com