Om brugerrådet

Brugerrådet er et kommunalt nedsat råd i Borgercenter Hjemmepleje under Socialforvaltningen. Rådet blev nedsat i 2008 og er rådgivende i forhold til overordnede og generelle problemstillinger, som er knyttet til hjemmeplejens aktiviteter.  

Rådet består af repræsentanter fra handicap-, psykiatri- og misbrugsområdets organisationer samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Borgercenter Hjemmepleje og den private leverandør.

Formålet er at sikre brugerne en rådgivende rolle i forhold til hjemmeplejens daglige såvel som fremadrettede virke og således styrke en løbende dialog mellem bruger og hjemmepleje.

Sammensætning

Brugerrådet har i alt ni medlemmer. 

Der er udpeget fire repræsentanter fra handicap-, psykiatri- og misbrugsområdets organisationer. Fra Borgercenter Hjemmepleje deltager to borgercenterchefer, to medarbejderrepræsentanter fra udførerenheden og en medarbejderrepræsentant fra visitationen. Derudover deltager en repræsentant fra den private leverandør af hjemmepleje.

Brugerrådets medlemmer vælges for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand.

Opgaver og aktiviteter

Brugerrådet afholder minimum fire ordinære møder årligt.

Rådet har bl.a. til opgave:

  • At være rådgivende i forhold til Borgercenter Hjemmeplejes virke  
  • At fungere som et bindeled mellem Borgercenter Hjemmepleje og brugerne 
  • At spille en aktiv og igangsættende rolle i hjemmeplejens udvikling. Eksempelvis via dialog med handicap-, psykiatri- og misbrugsområdets organisationer

Rådsmedlemmer

Brugerrepræsentanter:

Sven A. Knudsen (Dansk Handicap Forbund): Formand

­­Susanne V. Larsen (Polioforeningen og Ulykkes Patient Foreningen)

Poul Brorson (Dansk Handicap Forbund)

Janne Sander (Muskelsvindfonden)

Camilla Petersen (Privat leverandør, Hjemmeplejen APS)

 

Repræsentanter fra Borgercenter Hjemmepleje:

Søren Schielder (Borgercenterchef)

Mette Vedsmand (Visitationschef)

Mia Juel Weinreich

Niels Nielsson 

Kontakt

Hvis du gerne vil i kontakt med Borgercenter Hjemmeplejes brugerråd, kan du sende en mail til:

Formand Sven Knudsen
Sven_knudsen@webspeed.dk