Hvornår får jeg svar?

Der kan gå op til 10 hverdage, fra det øjeblik vi har modtaget din ansøgning og al den nødvendige dokumentation, til du får besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp. Normalt går det dog hurtigere.

Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, modtager du automatisk et svar fra os.

Send AL den efterspurgte dokumentation sammen med din ansøgning - så kan vi behandle din sag hurtigt!

Jeg har ikke noget NemID og vil gerne søge skriftligt, hvad gør jeg?

Du kan udfylde ansøgningen elektronisk uden at logge ind med NemID. Når du er færdig med at udfylde udskriver og sender du ansøgningsskemaet sammen med din dokumentation til:

Ydelsesservice
Att. Afdeling for Ansøgning og Udbetaling 
Postboks 210
1502 København V.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke bilag og dokumentation du skal sende med.

Hvad gør jeg, hvis jeg er varetægtsfængslet?

Hvis din bolig bør bevares af hensyn til din benyttelse heraf under udgang eller efter løsladelse, yder vi normalt hjælp til dine boligudgifter under din varetægtsfængsling, indtil der er faldet dom. Når der er afsagt dom, afhænger eventuel fortsat hjælp af, hvor lang den forventede afsoning vil være.

Hvad gør jeg, hvis jeg afsoner en dom?

Hvis du har fået en kortvarig dom, vil vi ofte yde hjælp til dine boligudgifter, indtil du løslades.

Hvis du har fået en længerevarende dom, og vi har besluttet ikke at yde hjælp til dine boligudgifter, kan vi i særlige tilfælde yde hjælp til opbevaring af dit bohave (møbler), hvis vi vurderer, at der er behov for det af hensyn til din tilværelse, når du bliver løsladt.

Er der noget jeg skal være opmærksom på hvis jeg var gift eller samlevende inden indsættelsen?

Boede I i en lejebolig, har din ægtefælle/samlever mulighed for at søge om boligsikring/forhøjelse af boligsikring hos Udbetaling Danmark.

Har I børn, har din ægtefælle/samlever mulighed for at søge om børnetilskud, hvis din indsættelse varer mere end 3 måneder. Ansøgningen om børnetilskud skal rettes til Udbetaling Danmark på borger.dk.

Hvordan beregner I min hjælp?

Hjælpen, der er skattefri, beregnes ud fra forskellige forhold. 

Dine indtægter fratrækkes i hjælpen. Indtægter er bl.a. den dusør og de kostpenge/værdi af kost, du får som indsat, samt eventuel fortsat lønindtægt fra før din indsættelse. 
Hvis du modtager boligsikring, skal denne fratrækkes i dine boligudgifter.

Hvis dine indtægter sammenlagt med dine boligudgifter overstiger det beløb, du ville være berettiget til i uddannelse- eller kontanthjælp efter skat, skal du selv betale en del af dine boligudgifter. 
Har du indtægter udover dusør og kostpenge, vil vi ofte vurdere, at du selv er i stand til at betale alle dine boligudgifter. 

Hvis der er andre personer tilmeldt på din hjemadresse, nedsætter vi dine boligudgifter med en procentandel svarende til antal tilmeldte personer.

Jeg modtager allerede hjælp under indsættelse og har et spørgsmål eller nye oplysninger til min sag

Har du spørgsmål eller nye oplysninger til din sag, så kontakt os enten ved at ringe til os eller ved at skrive til os med Digital Post. 

Se mere om vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvad sker der når jeg bliver løsladt?

Hvis du modtager hjælp, skal du give os besked, når du kender løsladelsestidspunktet.

Har du ingen indtægt, når du løslades, har du mulighed for at søge uddannelses- eller kontanthjælp. Du kan kontakte Københavns jobcenter for at melde dig ledig, allerede før du bliver løsladt. Herefter har du mulighed for at ansøge om uddannelses- eller kontanthjælp elektronisk.

Har du fået tilbudt en ny bolig i forbindelse med din løsladelse, kan du desuden søge om hjælp til boligindskud.