Medarbejderportræt - jeg skaber muligheder for de svage ledige

Sara er uddannet som socialrådgiver i 2002. I dag arbejder hun som vejleder i Jobcenter København, hvor hun hjælper ledige borgere med psykiske og sociale problemer til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Sara har siden juni 2006 været ansat som vejleder i Jobcenter København. Hun indgår i et team på 30 medarbejdere, hvor der både er erfarne kolleger og medarbejdere, der er nye i faget og i kommunen.

Skaber muligheder for svage ledige

Sammen med to kolleger arbejder Sara med revalidering af ledige borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager har nedsat arbejdsevne. Det er Saras opgave at finde det rette beskæftigelsesfremmende tilbud til borgerne, indgå i dialog med dem og løbende evaluere revalideringsforløbene.
”Jeg har flair for at forstå menneskelige problematikker. Jeg kan se muligheder og motivere borgerne,” fortæller Sara.

Afvekslende opgaver

For Sara er det administrative arbejde centralt. ”Baggrunden for sagerne skal være i orden. Det er ikke kun meningsløs registrering – det er vores dokumentation som vejledere og kommune. Denne vekslen mellem at tænke bredt og helhedsorienteret og det administrative arbejde med at skrive notater og breve til borgerne gør mine opgaver varierede og udfordrende”.

Det er vigtigt med gode kolleger

Sara fremhæver, at dagligdagen giver frihed til selv at planlægge arbejdsdagen, at sparring med kolleger er vigtig, og at teamets chef er synlig.

”Faktisk er synlighed og dialogen i teamet så højt prioriteret, at teamet hver morgen holder et kvarters morgenmøde. Aldersspredningen i vores team er stor - medarbejderne er fra 26 til 60 år. På tværs af faggrupper, arbejdsområder og alder, er der også rum til, at vi hygger os fredag eftermiddag eller mødes med resten af huset til den månedlige fredagsbar.”