Udbudsparadigmer

Når du som rådgiver udarbejder udbudsmateriale til et anlægsprojekt, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen er bygherre, skal du bruge disse udbudsparadigmer.

Sådan bruger du udbudsparadigmerne

Udbudsparadigmerne er lavet som skabeloner, der skal rettes til i forhold til det enkelte projekt. Der skal altid tages højde for de særlige og individuelle forhold, som gør sig gældende i projekterne. Det fremgår af paradigmets første side, hvordan du arbejder med dokumentet. Det er rådgivers ansvar, at det er de sidst gældende og opdaterede paradigmer, der anvendes.

Tekniske standarder

Er du rådgiver eller entreprenør og arbejder med anlægsprojekter for Københavns Kommune, så se disse tekniske standarder og retningslinjer for arbejdet med byens veje, pladser og parker.

Tegningskrav

Er du rådgiver og arbejder med Teknik- og Miljøforvaltningen som bygherre, kan du her se tegningskrav for projekter.

Private anlægsprojekter

Arbejder du for en privat bygherre med anlægsprojekter på byens veje, pladser og parker? Find information om private anlægsprojekter her