Artikel: Militant Jødedom

Militant Jødedom

Af: Ophelia Lind

Artiklen ’militant jødedom’ belyser kort jødernes tidlige historie, hvor krig og opstand var en naturlig del af den politiske sfære. Zionismens grundlæggelse og nutidige virke belyses, hvortil den zionistiske tanke vurderes til at være en af de grundlæggende ideer, i nutidige ekstremistiske jødiske grupper og organisationer.

Udgivelsesår: 2007

Læs artiklen Militant Jødedom

Statusrapport 2009 Integration

Statusrapport 2009 Integration - et fælles ansvar

Af: Københavns Kommune

Københavnskommunes statusrapport for 2009 redegør for udviklingen af de integrationsinitiativer som kommunen igangsatte i 2006. Integrationspolitikken sætter fokus på seks indsatsområder: beskæftigelse, uddannelse, bolig, tryghed, kultur- og fritidsaktiviteter samt sundhed og omsorg.

Udgivelsesår: 2009

Download Statusrapport 2009 Integration - et fælles ansvar

Rapport: Livshistorier og Kriminalitet

Livshistorier og Kriminalitet - En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der?

Af: Lissi Rasmussen

For at sætte kriminalpræventivt og socialpædagogisk ind i forhold til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der begår kriminalitet, må man kende deres baggrund, selv- og gruppeopfattelser, ressourcer og tanker om fremtiden. Denne rapport/bog søger at afdække et sådan helhedsbillede, bl.a. ved at inddrage de unges livshistorier, og konkluderer, at relationsaspektet i de unges liv – manglende positive relationer til voksne og oplevelser af social eksklusion - ofte har været en afgørende risikofaktor i forhold til deres kriminelle løbebane.

Der foreslås på grundlag heraf en række modeller for indsatser i forhold til de unge i og udenfor fængslet. Rapporten indeholder desuden en analyse af religionens betydning for de unge og af spørgsmålet om religiøs-politisk radikalisering.

Udgivelsesår: 2010

Download rapporten Livshistorier og Kriminalitet

Rapport: Eleverne skal lære at skelne

Eleverne skal lære at skelne: Erfaringer med antisemitisme, antimuslimske holdninger mv. i danske skoler og ungdomsuddannelser

Af: Cecilie Felicia Stokholm, DIIS

Denne rapport undersøger forekomsten af antisemitiske og antimuslimske holdninger blandt unge studerende Danmark. Undersøgelsen er baseret på 35 kvalitative interviews med undervisere og elever fra folkeskole til universitetsniveau. Resultaterne af denne undersøgelse præsenteres i denne rapport.

Udgivelsesår: 2006

Download rapporten Eleverne skal lære at skelne

Artikel: Militant Kristendom

Militant Kristendom

Af: Ophelia Lind

Denne artikel ser på de forskellige udtryk for militant kristendom som eksisterer i dag. Artiklen sporer den militante kristendoms historie tilbage til de tidlige korsfarere og gennemgår deres bibelske argumenter for at trække sværdet. Til sidst ses på nutidens abortmodstandere, KKK’ere og kristne militser som alle begår vold og mord i Kristendommens navn.

Udgivelsesår: 2005

Læs artiklen Militant Kristendom

Opgørelser: Kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund

Kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund

Af: PET

Siden 2003 har alle danske politikredse indberettet kriminelle handlinger som kan have baggrund i racistisk eller religiøs baggrund. Disse opgørelser fra 2003-2007 blev indsamlet for at se om der har været en stigende tendens til denne form for kriminalitet gennem de senere par år.

Udgivelsesår: 2003-2007

Download opgørelsen Kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund

Artikel: Højreradikalismen i Danmark

Højreradikalismen i Danmark: En politisk model på historisk-sociologisk grund

Af: Rene Karpantschof

Igennem de senere år har udlændingepolitikken spillet en central rolle i dansk politik. I denne artikel ser forfatteren på samfundsudviklingen ud fra et historisk-sociologisk udgangspunkt, og præsenterer nogle modeller for, hvorfor samfundet og udlændingepolitikken er kørt i denne retning.

Udgivelsesår: 2003

Download artiklen Højreradikalismen i Danmark

Handlingsplan: En fælles og tryg fremtid

En fælles og tryg fremtid­: Regeringens handlingsplan for forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Af: Integrationsministeriet

Regeringens handlingsplan for 2009 præsenterer med en række af initiativer, som regeringen vil gennemføre i 2009, for at forebygge radikalisering og ekstremisme blandt unge. Der er tale om 22 konkrete initiativer fordelt på 7 indsatsområder såsom: Direkte kontakt til unge, inklusionsarbejde, dialog, demokratisk fællesskab, indsats i udsatte boligområder, særlig indsats i fængsler og samarbejde med lokale aktører.

Udgivelsesår: 2009

Download handlingsplanen En fælles tryg fremtid

Artikel: Militant Hinduisme

Militant Hinduisme

Af: Hanne Kjærgaard

Denne artikel ser på de forskellige hindu-nationalistiske grupper som findes i Indien, og de mål og visioner som de kæmper for. Artiklen belyser endvidere gruppernes historie omkring vold mod muslimske minoriteter, deres statslige ideal og nutidige politiske magt.

Udgivelsesår: 2005

Download artiklen Militant Hinduisme

Rapport: Forebyggelse af fodboldoptøjer

Forebyggelse af fodboldoptøjer – en interviewundersøgelse

Af: Kristian Rasmussen & Jonas Havelund, Århus Universitet.

Denne rapport fra Århus Universitet er henvendt til ansatte i politiet, og kommer med en række af konkrete råd til hvordan politiet bør koordinere sit arbejde med store forsamlinger af eksempelvis fodboldhooligans. Rapporten er baseret på 21 interviews med ansatte i politiet.

Udgivelsesår: 2010

Download rapporten Forebyggelse af fodboldoptøjer

Artikel: Homegrown - Unge mænd og militant aktivisme

Homegrown: Unge mænd og militant aktivisme

Jon Alix Olsen, DIIS

Denne artikel ser nærmere på unge mænd og deres involvering i militant aktivisme. Artiklen tager udgangspunkt i en undersøgelse, hvor forskellige afhoppere er blevet interviewet. Myten om at det er selve ideologierne der er drivkraft bag aktivismen punkteres, og der redegøres for at det derimod er ganske almindelige sociale faktorer såsom broderskab, en følelse af fællesskab og tilknytning der fører til at unge mænd melder sig ind i radikale grupper.

Udgivelsesår: 2008

Download artiklen Homegrown: Unge mænd og militant aktivisme

Idékatalog: Radikalisering i Danmark

Radikalisering i Danmark – muligheder for tidlig koordineret indsats

Af: PET

Dette idekatalog fra PET præsenterer en række forslag, til hvordan man kan forebygge radikalisering. Kataloget fokuserer på SSP-arbejdere og personer der er involveret i lokalsamfundsinitiativer, klubber, ungdomsskoler, forældre-og fædregrupper mv. Til sidst ses der på religionens rolle, og hvordan man via et samarbejde med religiøse frontfigurer kan forebygge radikalisering.

Udgivelsesår: 2007

Download idékataloget Radikalisering i Danmark