Rapport: Centrum för kunskap om brott och åtgärter mot brott

Centrum för kunskap om brott och åtgärter mot brott: Exit för avhoppare

Af: National Council for crime prevention (BRÅ)

Denne rapport tager udgangspunkt i af-radikaliseringsprogrammet Exit fra Sverige. Rapporten omhandler Exits erfaringer på området, og præsenterer en række løsninger som har virket i afradikaliseringen af højreorienterede unge i Sverige. Disse løsninger strækker sig indenfor rådgivning, forældreinddragelse, social- og faglig støtte mv.

Bemærk at rapporten er på svensk!

Udgivelsesår: 2001

Bestil rapporten Centrum för kunskap om brott och åtgärter mot brott: Exit för avhoppare ved at sende en mail til order.fritzes@liber.se

Rapport: Radicalisation Processes

Radicalisation Processes: Leading to acts of terrorism

Af: EU

Denne EU-rapport omhandler den radikaliseringsproces, som i værste tilfælde kan lede til terrorhandlinger. Rapporten diskuterer de faktorer der skal være til stede i den unges liv, for at en radikaliseringsproces kan finde sted.

Udgivelsesår: 2008

Download rapporten Radicalisation Processes

Rapport: The Prevent Strategy

The Prevent Strategy - A guide for local partners in England in stopping people becoming or supporting terrorists and violent extremists

Af: HM Government, UK

Denne rapport er et best-practice eksempel på hvordan myndighederne i UK har prøvet at modarbejde radikalisering og terror. Med udgangspunkt i specifikke cases, redegøres der for hvordan man bør involvere lokale myndigheder, væresteder for unge, politiet og lokalsamfundet i kampen mod radikalisering.

Udgivelsesår: 2008

Download rapporten The Prevent Strategy

Rapport: Radicalisation, recruitment and the EU counter-radicalisation strategy

Radicalisation, recruitment and the EU counter-radicalisation strategy

Af: DT Institute for safety

Del 1 af denne rapport ser, med udgangspunkt i terrorangrebene i London og Madrid, på hvorfor unge europæiske borgere vælger terrorens vej. Ved at se på de sociale, økonomiske og teknologiske faktorer, redegøres der for disses rolle i radikaliseringsforløbet hos unge mænd.

Del 2 af denne rapport ser på EU’s strategi i forebyggelse af radikalisering, og belyser de politiske, kulturelle, økonomiske, psykologiske og sociale aspekter som udgør en del af denne strategi.

Udgivelsesår: 2008

Download rapporten Radicalisation, recruitment and the EU counter-radicalisation strategy

Bog: Early intervention with violent and racist youth groups

Early intervention with violent and racist youth groups

Af: Tore Bjørgo & Yngve Carlsson

Denne bog giver et indsigt i højreradikaliseringens verden, og tager et kig på de faktorer der får unge til at søge ind i radikale gruppe. Spørgsmål om identitet, gruppedannelse og årsager til radikalisering analyseres, hvorefter bogen præsenterer en række initiativer til hvordan man kan afradikalisere unge, via gode erfaringer fra Sverige. Bogen er især egnet for social- og ungearbejdere.

Udgivelsesår: 2005

Download bogen Early intervention with violent and racist youth groups

Rapport: Preventing violent extremism

Preventing violent extremism: Winning hearts and minds

Af: Tufyal Choudhury

Denne korte rapport tager udgangspunkt i hvordan man som statslig organisation kan forebygge voldelig ekstremisme, ved at vinde de unges tillid. Forebyggelsesarbejdet bør fokusere på et ydet samarbejde med religiøse autoriteter med inklusion som indgangsvinkel. De religiøse institutioner har allerede kontakten og de unges tillid, og derfor bør disse institutioner inkluderes oftere i inklusionsarbejdet.

Udgivelsesår: 2008

Download rapporten Preventing violent extremism

Rapport: Theoretical treatise on counter-terrorism approaches

Theoretical treatise on counter-terrorism approaches

Af: EU

Denne rapport belyser de tiltag som man bør tage i kampen mod forebyggelse af radikalisering/terrorisme. Den tager udgangspunkt i jura, medier og politik mv. og har derfor primært relevans for personer der er beskæftiget indenfor staten mv.

Udgivelsesår: 2008

Download rapport Theoretical treatise on counter-terrorism approaches

Rapport: Jihad in Denmark

Jihad in Denmark: An overview and analysis of jihadi activity in Denmark 1990-2006

Af: Michael Taarnby Jensen, DIIS

Denne rapport ser på de tilfælde af jihad-aktiviteter der har fundet sted i Danmark i perioden 1990-2006. Derudover belyses årsagerne til danske statsborgeres vej ind i radikale islamistiske miljøer, samt disse radikale danskeres påvirkning på krigszoner verden over.

Udgivelsesår: 2006

Download rapporten Jihad in Denmark

Rapport: Radicalization in the west

Radicalization in the west: The homegrown threat

Af: Mitchell D. Silber og Arvin Bhatt

Denne rapport ser nærmere på konceptet ”homegrown terrorism”, som omhandler unge mænd der ønsker at udøve terror i det land de er født og opvokset i. Rapporten tager udgangspunkt i 6 forskellige eksempler fra USA, hvor unge velintegrerede muslimske mænd gennemgik en radikaliseringsproces og var tæt på at udøve terrorangreb på amerikansk jord.

Udgivelsesår: 2007

Download rapporten Radicalization in the west

Rapport: Recognising and responding to Radicalisation

Recognising and responding to Radicalisation: Considerations for policy and practice through the eyes of street level workers

Af: Youssih Meah & Colin Mellis

Denne rapport præsenterer resultaterne fra projektet ”Recognising and responding to Radicalisation”. Rapporten præsenterer 8 løsninger og ideer til hvad frontarbejdere bør være opmærksomme på, i deres arbejde med unge, som er sårbare overfor radikale islamistiske grupper.

Læs rapporten Recognising and responding to Radicalisation

Rapport: The edge of violence

The edge of violence - A radical approach to extremism

Af: DEMOS

Vejen til terrorisme i islams navn bliver ofte beskrevet som en radikaliseringsproces. Men at være radikal betyder ikke nødvendigvis at man samtidig er voldelig. De voldeligt radikaliseredes fjender er oftest liberale demokratier, men ikke-voldelige radikale kan også være magtfulde allierede til de voldeligt radikaliserede.

Denne rapport er et sammendrag af to års forskning i forskellen mellem voldelige og ikke-voldelige radikale i Europa og Canada. Det er et skridt i retning af en mere nuanceret forståelse af radikaliserede individers adfærd, hvorfor unge føler sig tiltrukkede af al-Qaedas ideologi og fortælling, og regeringer og lokalsamfundens rolle i at reagere.

Udgivelsesår: 2010

Læs rapporten The edge of violence